Financování projektů z EU

Tagy:  eu, Evropská unie, fondy eu, dotace eu, projekty, projektová žádost, výzva, financování projektů, strukturální fondy

Financování projektů z EU

Evropská unie a její fondy uvolňují každoročně ohromné objemy prostředků. Tyto finance putují do jednotlivých programů, lépe řečeno oblastí, které jsou specifikovány jak tematicky tak geograficky. K dispozici pak jsou široké řadě subjektů, které o ně mohou žádat prostřednictvím projektové žádosti.

Projekty financované z EU

Již dobře se zaběhl termín „projekt“, tedy projekt financovaný zdroji pocházejícími z fondů Evropské unie. Obvykle se skutečně jedná o jakýsi projekt, který se vyznačuje splněním určitého úkolu. Tyto úkoly musí být v souladu s příslušným programem, v rámci kterého se žádost podává.

Cesta k financím

Jestliže se rozhodneme pro získání zdrojů z fondů Evropské unie, čeká nás méně či více náročná cesta. Prvním krokem je představa o podobě projektu a získání potřebných informací, včetně informací o výzvách či monitorovacích výborech.

Poté přichází na řadu samotné psaní projektu, které může trvat týdny až měsíce. Důležité je také mít dostatečné informace o psaní projektové žádosti. Projekty bohužel nejsou pouze o nápadu či užitečné aktivitě, ale také o dobře napsané žádosti, která projektový záměr obhájí. S podáním žádosti souvisí často také řada dokumentů, které se přikládají společně se žádostí.

Po odevzdání žádosti má hodnotící komice určitou dobu na vyhodnocení a schválení projektů. Žadatelé v okamžiku schválení projektu mají pouze krok ke změně v příjemce. S tím souvisejí další smlouvy.

Po nutných formalitách může příjemce začít projekt realizovat. I této etapě je důležité pečlivě dbát na veškerá pravidla, je velmi vhodné všechny detaily konzultovat s poskytovatelem dotace.

Náročné je rovněž závěrečné období, kdy je třeba vše patřičně zadministrovat. Veškeré dokumenty je třeba archivovat na předepsaný počet let. V této lhůtě mohou přijít kontroly provést hloubkovou kontrolu.

Kdo může pomoci?

Pro zájemce o finance z evropských fondů existuje řada možností, jak získat další informace. Jednat se může v prvé řadě o poskytovatele financí, tedy například o krajské úřady, ministerstva i další subjekty. Dalším subjektem, který může pomoci, a to jak poskytnout informace, tak pomoci se žádostí samotnou, jsou hospodářské komory.

Projekty a vším s nimi souvisejícím se zabývají také různé agentury, ať už se státní účastí či ryze soukromého charakteru.

Všechna výše jmenovaná místa mohou posloužit k osobním konzultacím, rovněž můžeme využít jejich webových stránek. Internet je vždy dobrým zdrojem informací, ovšem v tomto případě musíme pečlivě zvažovat věrohodnost zdroje. Nevyplatí se dát na rady typu „jedna paní povídala“, vždy bychom měli mít informace z důvěryhodného zdroje, nejlépe abychom tyto informace mohli doložit.

Pomoc bychom měli vyhledávat jak v počátečním stádiu, kdy rozvažujeme projekt, tak ve fázi psaní projektu, rovněž při realizaci a závěrečném vyúčtování.

Článek Financování projektů z EU byl publikován 10. prosince 2009 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...