Obchodní společnosti – druhy a charakteristika

Tagy:  podnikání, právní forma podnikání, s. r. o., a. s. v. o . s., k. s., obchodní společnosti

Obchodní společnosti – druhy a charakteristika

Obchodní společnost, to je právnická osoba založená standardně za účel generování zisku. Do této kategorie spadají celkem čtyři druhy společností. Každá má svá specifika.

Obchodní společnost obecně

Obchodní společnost je vždy právnickou osobou, založena je zpravidla za účelem podnikání a generování zisku. Majitelé si mohou stanovit jako cíl jak krátkodobé fungování s určitým účelem, tak i dlouhodobou existenci, při níž se jednak snaží vytvořit společnost generující zisk, tak i firmu s vysokou tržní hodnotou. Ne zřídka se pak celá společnost stává předmětem obchodu.

Založení společnosti v České republice je stále náročná zdlouhavá činnost. Předejít zdlouhavým administrativním úkonům lze předejít pořízením ready made společnosti. Jedná se o hotovou společnost, která je již zapsaná v obchodním rejstříku. Společnost byla založena za účelem dalšího prodeje a nikdy nevykonávala žádnou činnost. Tyto firmy na prodej jsou připraveny k okamžitému prodeji, prodejce by vám měl navíc garantovat, že prodávaná společnost nemá žádné pohledávky.

Čtyři různé druhy obchodních společností

Celkem známe čtyři druhy obchodních společností – společnost s ručením omezeným a akciovou společnost, také ale veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost. První dvě jsou kapitálovými společnostmi, druhé dvě pak tzv. osobními. Toto dělení je důležité, neboť vypovídá hodně o jejich charakteristikách.

Nejdůležitější rysy

Při výběru vhodné právní formy podnikání je třeba zohlednit celou řadu faktorů a podle toho vybírat. Pro většinu je hlavním vodítkem požadavek na kapitál. Neměl by být ale zdaleka tím jediným. Je třeba také zohledňovat třeba způsob ručení za závazky společnosti či možnost zapojení více osob do podnikání.

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným neboli s. r. o. je nejčastější právní formou podnikání. Zde se mísí prvky osobní a kapitálové společnosti. Minimální výše kapitálu je stanovena na 200.000 korun. Společníci ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů. Společnost má již povinné orgány, což je valná hromada, statutárním orgánem jsou jednatelé. Pro většinu podnikatelů je tato forma tou nejvhodnější.

Akciová společnost

Akciová společnost je náročnější na založení i vedení, vyžaduje minimálně 2 miliony korun jako základní kapitál. Založit ji může minimálně jedna právnická nebo dvě fyzické osoby. Povinné je fungování 3 orgánů – valné hromady, představenstva a dozorčí rady.

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je společností osobní. Založit ji musí minimálně dvě osoby. Není třeba základní kapitál, ovšem všichni společníci ručí za závazky společnosti vlastním majetkem. Proto je tato právní forma podnikání značně riskantní.

Komanditní společnost

Pro komanditní společnost platí, že ji musí založit minimálně dvě osoby, jedna jako komanditista, druhá jako komplementář. První z nich vkládá do společnosti minimálně 5000 korun a za závazky ručí do výše nesplaceného vkladu. Kontroluje hospodaření společnosti. Naproti tomu komplementář má na starost řízení společnosti, za její závazky ručí svým majetkem.

Článek Obchodní společnosti – druhy a charakteristika byl publikován 10. května 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...