Přeměny, restrukturalizace a likvidace společnosti

Přeměny, restrukturalizace a likvidace společnosti

Pokud plánujete ukončení podnikání, nemusíte nutně přistupovat na likvidaci společnosti, protože existují i jiné způsoby. Jedná se o zvláštní přeměny, které jsou vymezené i v zákoně, a to například o fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy, přeshraniční přemístění sídla a podobně.

Pokud plánujete ukončení podnikání, nemusíte nutně přistupovat na likvidaci společnostiPokud plánujete ukončení podnikání, nemusíte nutně přistupovat na likvidaci společnosti

Velice žádaná přeměna společností je právě fúze, která může být sloučením a splynutím. První zmíněný případ znamená, že se slučovaná společnost ruší a posléze zaniká, neboť její majetek, práva a povinnosti přecházejí na jinou právnickou osobu. Fúze splynutím zase znamená, že zanikají dvě i více společností, a tím vznikne úplně nová.

Restrukturalizace společnosti

Dostat společnost do plusových položek, vybudovat si dobré jméno a zefektivnit celé fungování. Pokud chcete daných věcí docílit, potom vás čeká restrukturalizace společnosti. Prvně se analyzuje stávající stav, navrhnou se postupy, nástroje a cílové stavy, zavedou se kontrolní mechanismy restrukturalizace, a pak se nastaví krizový management a zavedou se moderní standardy řízení.

Jakmile je dosaženo cílových stavů, restrukturalizace společnosti se ukončí. Svěřte tuto práci do rukou opravdových profesionálů, kteří vám po celou dobu budou poskytovat komplexní servis.

Likvidace společnosti

Jak se zbavit firmy? Vhodný způsob je likvidace společnosti. Při likvidaci se musíte řídit nejen zákonem o obchodních korporacích, ale také občanským zákoníkem, kde je proces likvidace právnické osoby upraven.

Při likvidaci se nejprve vypořádají všechny dluhy a pohledávky dané společnosti, protože jinak by nebylo možné ji vymazat z obchodního rejstříku. Propustí se zaměstnanci, rozprodá se majetek a vyrovnají se všechny závazky. Jestliže je společnost předlužená, likvidace je zdlouhavá.

Obraťte se na společnost EK Partners s.r.o., která se na přeměny, restrukturalizace i likvidace společností specializuje.

Článek Přeměny, restrukturalizace a likvidace společnosti byl publikován 26. září 2020 v 00.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...