Švarc systém - na co si dát pozor

Tagy:  švarc systém, zaměstnání, podnikání

Švarc systém - na co si dát pozor

Co je to švarc systém?

Švarc systém je stav, kdy pro zaměstnavatele pracují osoby, které ve skutečnosti nejsou jejími zaměstnanci, nýbrž samostatnými podnikateli a pro obě strany z této spolupráce plynou výhody. Jde o to, že „zaměstnavatel“ je vlastně klientem „zaměstnance“, tedy podnikatele a tudíž tak úplně neplatí vztahy podřízenosti a nadřízenosti, jak tomu bývá u závislé pracovní činnosti. Další výhodou pro obě strany je, že není třeba dodržovat normy stanovené v zákoníku práce a také na daních se v případě švarc systému odvede mnohem méně, než kolik tomu bývá v případě závislé činnosti. „Zaměstnanec“ také ušetří na odvodech na zdravotní a sociální pojištění, ty jsou pro podnikatele nižší než pro běžné zaměstnance.

Vznik švarc systému

Švarc systém vznikl počátkem 90. let z iniciativy podnikatele Miroslava Švarce, který chtěl tímto ušetřit za zaměstnance na platbách za zdravotní a sociální pojištění. Propustil všechny zaměstnance ze své firmy, zřídil jim živnostenské oprávnění a pak s nim uzavřel smluvní vztah na bázi obchodní smlouvy. Mzdy zůstaly stejné, nicméně se ušetřilo na daních a pojištění. Tento nápad však Miroslavu Švarcovi nepřinesl výhody na dlouho. Státní instituce toto řešení neuznaly a poslaly Švarce na tři a půl roku do vězení, z nichž si nakonec odseděl 9 měsíců. Na konci roku 1991 byla schválena novela zákona o zaměstnanosti a od 1.1.1992 byl švarc systém zakázán.

Švarc systém a legislativa

Švarc systém se však stále objevuje a není lehké jej prokázat. Z tohoto důvodu proběhlo několik pokusů jej zlegalizovat, avšak tento nápad nikdy neprošel. V roce 2007 zmizel ze zákoníku práce přímý zákaz švarc systému, což však neznamenalo, že se tento systém stal legálním. Od roku 2012 se opět do zákoníku práce vrací výslovný zákaz švarc systému a stát nadále postihuje takto zaměstnané podnikatele.

Outsourcing

Dalším fenoménem , který se v poslední době objevil je outsourcing. Toto je legální stav, kdy si podnik na určité typy činností najímá jiné firmy, které se těmito činnostmi přímo zabývají. Tím opět ušetří náklady na mzdy a pojištění zaměstnanců. Při outsourcingu je však třeba si dávat vždy pozor na to, aby tyto obchodní vztahy nehraničily se vztahy zaměstnaneckými a tudíž nedocházelo ke švarc systému.

Postihy

Pokud inspekce odhalí švarc systém, hrozí firmě která takto zaměstnává podnikatele pokuta od 250 tis. do 10 mil. korun. Kromě toho je zaměstnavatel také často povinen zpětně doplatit daně a odvody na pojistném a navíc penále za pozdní odvod. V krajním případě hrozí této osobě až odnětí svobody. Postih hrozí ale i samotnému pracovníkovi, který se nechává jakožto podnikatel zaměstnávat. Pokud toto inspekce vyhodnotí jako švarc systém, dostává „zaměstnanec“ pokutu až 100 tis. korun.

Článek Švarc systém - na co si dát pozor byl publikován 15. března 2012 v 12.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...