Začít pracovat je možné už od 15 let

Tagy:  zaměstnání

Začít pracovat je možné už od 15 let

Dítě, které oslavilo patnácté narozeniny a vyšlo z deváté třídy, může jít klidně pracovat. Jestliže se rozhodne nejít dál studovat, ale nastoupit do zaměstnání, rodiče s tím nic nemůžou udělat. Tak to bude podle novely občanského zákoníku, se kterou přišlo ministerstvo spravedlnosti.

Nenaruší to školní docházku?

Podle nového ustanovení v Občanském zákoníku se nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, může zavázat k výkonu závislé práce. Tedy k uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci může dojít až po skončení povinné školní docházky. I v případě, že dítě oslaví patnácté narozeniny v roce 2016, ale školní docházku má ukončit v roce 2017, může začít pracovat až v roce 2017.

Smlouva ano, hmotná odpovědnost ne

Osoba, která dosáhla patnáctého roku věku a ukončila povinnou školní docházku je tedy způsobilá uzavřít pracovněprávní vztah. Může libovolně vstupovat do pracovněprávních vztahů, omezovat ho nesmějí ani rodiče. Omezení ale přeci jenom v určitých záležitostech jsou. Jedná se hlavně o uzavírání dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (hmotná odpovědnost) nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Tyto dohody je možné uzavřít s osobou, která je stará minimálně 18 let.

Problém dřívější úpravy

Podle dřívější úpravy zákoníku mohli rodiče za svého potomka rozvázat pracovní poměr a to až do 16 let jeho věku. Děti tak byly do jisté míry chráněny před neuváženými rozhodnutími, kdy se nechaly zaměstnat někde, kde by mohlo být ohroženo jejich zdraví nebo mravní vývoj.

Pro lidi, kteří dokončili školní docházku a nechtěli nebo neměli na to pokračovat ve vzdělávání, nastal velký problém. Po dobu než dosáhli věku 16 let bylo pro ně velmi těžké nebo dokonce nemožné sehnat zaměstnání. Což mělo většinou nepříjemné sociální dopady.

Úvodní obrázek: Len Matthews/flickr.com

Článek Začít pracovat je možné už od 15 let byl publikován 23. března 2015 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Nikol Havlatová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...