Jak hledat zaměstnání

Tagy:  zaměstnání, personální agentury, nabídka práce, poptávka práce, pracovní pozice

Jak hledat zaměstnání

Jak hledat zaměstnání

Každý uchazeč o zaměstnání má několik základních možností, kde se informovat o nabídce zaměstnaní. Mezi ty základní zdroje patří:

Personální portály na internetu.

Inzertní noviny.

Personální agentury.

Nabídka volných míst přímo firmou.

Úřad práce.

V současnosti jsou asi nejrozšířenějším zdrojem personální portály. Vyhledávání práce tímto způsobem má mnoho výhod. Asi největší výhodou je častá aktualizace nabídek, možnost zaslání životopisu přímo zaměstnavateli a u některých jsou připojeny i recenze zaměstnavatelů. Základem úspěchu při hledání nového zaměstnání je kvalitní životopis.

Jak napsat životopis

Kvalitní životopis je důležitý zejména abyste poskytli možnému budoucímu zaměstnavateli informace o vašich dosavadních zkušenostech, schopnostech a vzbudili jeho zájem. K životopisu je dále vhodné připojit průvodní dopis.

Obsah CV (curriculum vitae)

Životopisy se píšou strukturovaně a v úvodu musí být obsaženy osobní údaje, tedy titul, jméno, příjmení, věk, adresa bydliště a kontakt.

Titul, Jméno a příjmení: Ing. Josef Novák

Věk: 27

Adresa trvalého bydliště: Západní 148, Praha 11, 706 66

Tel: 777 123 456

Další velmi důležitou částí životopisu je vaše dosažené vzdělání. Začíná se vždy s posledním dokončeným vzděláním, tedy například:

2003 – 2008 VŠB Ostrava, ekonomická fakulta, obor Finance

1999 – 2003 Obchodní akademie

Informace o jednotlivých stupních vzdělání je vhodné dále doplnit státnicové nebo maturitní předměty. V případě pokud jste absolvovali například jednoletý jazykový kurz, určitě je dobré uvést ho také do životopisu a jak již bylo zmírněno, uvést způsob ukončení, tedy například ukončeno certifikátem FCE (First certificate) apod.

Další částí životopisu by měly být dosažené pracovní zkušenosti. Zde se uvádí vždy název firmy, pracovní pozice, náplň práce a doba zaměstnání. Tedy například:

9/2008 – 3/2009 TAX consulting s.r.o., asistent daňového poradce – optimalizace daňové povinnosti klientů.

Důležitou součástí životopisu je také přehled o dalších schopnostech a dovednostech jako je například počítačová gramotnost, řidičský průkaz či jakékoliv jiné oprávnění.

PC – MS office (Excel – velmi dobrá znalost, Word – velmi dobrá znalost..), SAP, znalost SQL databází… apod.

Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

V poslední části životopisu bývají uváděny zájmy a koníčky uchazeče. Nakonec životopisu je vždy nutné uvést aktuální datum, ke kterému byl životopis sepsán.

Výběrové řízení

V případě pokud zaměstnavatele zaujme váš životopis, budete pozvání na výběrové řízení na danou pozici. V tomto případě každému vyvstane otázka jak se na pohovor připravit a co čekat. Zde to již záleží přímo na konkrétní firmě, jakým způsobem sestavuje své výběrové řízení. Nicméně je možné formulovat několik obecných doporučení.

Získat základní informace o dané firmě (obor podnikání, sídlo, velikost apod.)

Získat informace o pozici, na kterou se hlásíte.

Přijít na pohovor včas.

Zvolit vhodné oblečení (určitě asi není dobré mít na sobě starý neforemný oblek z tanečních :-))

Mít představu o platu – (ale nesměřovat své otázky tímto směrem, pouze pokud byste dostali dotazník, případně by se zaměstnavatel ptal, jakou máte představu, je vhodné uvést nějaké reálné číslo. Přehled platů podle jednotlivých pozic je možné získat na http://www.merces.cz/. )

Připravit si otázky, které by vás zajímaly.

Pokud budete odpovídat na otázky při pohovoru, odpovídejte celou větou, ale hlavně své odpovědi podložte argumentem.

Vystupujte sebevědomě, tvařte se optimisticky, snažte se mluvit spisovně, nepřeceňujte své zkušenosti a nepoužívejte negativní hodnocení svých bývalých kolegů.

Mnoho úspěchů při hledání zaměstnání ;-).

Článek Jak hledat zaměstnání byl publikován 18. března 2009 v 12.10 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...