Komisionáři – jak fungují?

Tagy:  komisionář, komitent, komise, komisionářská smlouva, provize, prodej, obchod, prodej, zprostředkovatel

Komisionáři – jak fungují?

„Dám to do komise.“ Tak s touto větou se už asi nesetkáme tak často. Přitom komisionáři a prodej přes komisionáře ještě stále v některých případech mohou být dobrou volbou.

Komisionář – kdo to vůbec je?

Komisionář je obchodník, který prodává zboží pod vlastním jménem, ale na cizí účet a cizí riziko. Zboží prodává na základě komisionářské smlouvy. Druhou stranou v tomto právním vztahu je komitent, tedy ten, jehož zboží je tímto způsobem prodáváno.

Jak tento vztah funguje?

Komisionář dle smlouvy prodává zboží, které mu dodal komitent, za podmínek, na kterých se strany dohodly. Důležitým momentem je vlastnictví zboží. Zboží totiž zůstává majetkem komitenta po celou dobu, co se nachází na skladě komisionáře. Komisionář tedy prodává zboží, které nevlastní. Pro komisionáře to znamená, že může obchodovat, ale nemusí nakupovat zásoby.

Odměnou komisionáři za prodej zboží je provize.

Má prodej přes komisionáře nějaká rizika?

Samozřejmě i tento způsob prodeje má svá rizika, která ovšem můžeme minimalizovat. Největším rizikem je volba nevhodného komisionáře. Komisionář je totiž ten jediný, kdo má s konečným zákazníkem kontakt. Pokud vybereme schopného komisionáře, který bude umět naše zboží prodat, máme vyhráno. Ovšem komisionář, který nebude schopný, případně který bude celkově neprofesionální, může nejen neprodat naše zboží, může ale také poškodit naše jméno. I tady tedy platí „důvěřuj, ale prověřuj“.

Jelikož komitent nemá kontakt s konečným zákazníkem, potřebuje získat informace o zákaznících od komisionáře. Musí tedy umět zajistit si od komisionáře veškeré potřebné informace.

Má to ještě smysl?

Ano, jsou případy, kde je prodej prostřednictvím komisionáře skutečně výhodný. Například u zboží, které není dosud prověřené, u novinek či rychle zastarajícího zboží může být tento způsob prodeje nejlepší cestou. Komisionáře hledáme především ve chvíli, kdy chceme prodávat naše zboží nepřímo a zároveň není obchodník, který by ho od nás v požadovaném množství koupil.

Prostřednictvím komisionáře můžeme prodávat nejen zboží, ale můžeme nechat zařizovat obecně různé obchodní záležitosti. Pokud však u činnosti, kterou pro nás má daná osoba vykonávat, nejde o výsledek, ale o tu činnost samotnou, používá se jiný typ smlouvy – smlouva mandátní.

Článek Komisionáři – jak fungují? byl publikován 27. ledna 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...