Podnikatelská rizika pro začátečníky

Tagy:  investování, riziko, podnikání, pojištění, SWOT, výnosnost, rizikovost

Podnikatelská rizika pro začátečníky

Tvrzení, že každé podnikání čelí podnikatelským rizikům, je nevyvratitelné. Zrovna jako to, že je lze eliminovat a vyplatí se být připraven. Stačí o nich vědět.

Rizika existují vždy

Riziko jde s podnikáním ruku v ruce, ať chceme, nebo ne. Je jen na konkrétním podnikateli, jaké riziko je ochoten podstoupit a jaké nástroje využije k ochraně. Vždy by ale mělo platit základní pravidlo: vyšší riziko je vyváženo vyšším dosažitelným ziskem.

Dělení rizik

Na podnikatele čekají rizika různého charakteru. Mezi základní dělení rizik patří rozlišování rizik objektivních, tedy těch neovlivnitelných, souvisejících s jakoukoliv činností, subjektivních, které zpravidla ovlivnit lze, a kombinovaných. Rizika lze ale také dělit dle jednotlivých činností v organizace, tj. například na provozní, tržní či investiční. Setkat se můžeme i s celkovým podnikatelským rizikem.

Nejběžnější rizika v podnikání

Nejběžnější podnikatelská rizika není třeba dlouze popisovat. Jedná se o změnu tržní situace, ať už nástup silného konkurenta nebo jednoduše pokles poptávky, dále rizika spojená se samotným fungováním podniku, rizika spadající do oblasti lidských zdrojů nebo třeba rizika plynoucí ze zahraničně obchodních operací.

Finanční rizika

Finanční rizika jsou ta rizika, která plynou ze zadlužení společnosti. Jedná se o rizika různého stupně, která souvisejí s investováním peněžních prostředků do hmotných i finančních investic.

Pro mnoho společností je naprosto nezbytné podstupovat investiční riziko, které doprovází investice hmotného charakteru. Konkrétně se jedná o dva typy investic, a to investice obnovovací, které slouží k obnovení vybavení za účelem udržení současného vývojového stupně, a investice rozvojové.

Očekávat a předvídat

V podnikání je třeba předvídat. Řeší se dvě otázky, a to otázka výnosnosti a rizikovosti.

Riziko a jeho možnou výši lze určovat mnoha možnými způsoby. Některé metody jsou objektivní, využíváme tedy různých statistických nástrojů a přesných dat, jiné operují s odhady a možnými modely.

Pro začínajícího podnikatele není jednoduché využívat přesné nástroje. Na počátku je ale jisto jistě plně nahradí vlastní analýza situace. V tomto okamžiku je třeba dobře definovat činnost, podmínky, a to vnitřní i vnější, včetně trendů. Jednoduchým a efektivním nástrojem je třeba SWOT analýza.

Článek Podnikatelská rizika pro začátečníky byl publikován 26. května 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...