Obligace, jeden z nejrozšířenějších cenných papírů

Tagy:  dluhopisy, obligace, cenné papíry, investice, investování

Obligace, jeden z nejrozšířenějších cenných papírů

Téma cenných papírů zajímá nejen investory. Obligace je přitom jedním z nejčastějších a možná i nejdostupnějších cenných papírů. Do začátku je jistě dobrou a bezpečnou volbou.

O obligacích

Už jen název obligace mnohé napovídá. Vyjadřuje nějaký závazek, povinnost. Konkrétně se jedná o povinnost osoby vydávající dluhopis vůči věřiteli, tedy tomu, kdo ho koupil. Česky je obligace označována jako dluhopis. Tento dluhový cenný papír je typický tím, že se na něj váže právo na vyplacení jednak dlužné částky, také ale výnosů v podobě úroků. Samozřejmě má celou řadu dalších charakteristik.

Dělení obligací

Obligace lze dělit mnoha způsoby, vždy se vychází z jejich rysů. Nejčastěji se asi setkáme s dělením dluhopisů dle doby splatnosti, dále dle emitenta, rizikovosti či způsobu úročení.

Dle doby splatnosti rozeznáváme dluhopisy krátkodobé se splatností do jednoho roku, střednědobé se splatností do deseti let, nad deset let je pak řeč o dluhopisech dlouhodobých. Důležitý je také emitent dluhopisu a od toho se odvíjející dělení. Zde je řeč o dluhopisech státních, municipálních, korporátních, bankovních a pokladničních poukázkách.

Dluhopisy pro běžné občany?

Málokdo z nás se asi pustí do přímého obchodování s dluhopisy. Přístup k tomu je omezený nutností vlastnit licenci, navíc často vysoké minimální objemy kapitálu je dělají ještě nedostupnější. Zpozornět bychom však měli hlavně proto, že právě dluhopisy se objevují v mnoha portfoliích různých fondů, do kterých své prostředky možná budeme chtít vložit. Je tedy více než vhodné něco o tomto cenném papíru vědět.

Rizikovost

Rizikovost dluhopisů je relativně nízká. Zejména v případě státem vydaných dluhopisů se tradičně přistupovalo k takovým investicím jako k jistotě. Poslední roky ukázaly, že ani stát v pozici věřitele není stoprocentní jistotou, relativní nízká rizikovost tu však stále je.

Rovněž tu však existují ještě další rizika kromě neschopnosti emitenta splácet. Jedná se třeba o inflační riziko, v případě zahraničních dluhopisů kurzové riziko či riziko poklesu úrokových měr.

Právě však díky celkové nízkému riziku jsou dluhopisy, a zejména ty státní, zastoupeny v portfoliích konzervativních investorů. Jak vysoký úrok je a jakým způsobem je vyplácen, záleží na každé konkrétní obligaci. Obecně je však nízké riziko provázeno také nižší výnosností.

Článek Obligace, jeden z nejrozšířenějších cenných papírů byl publikován 9. června 2011 v 00.00 v rubrice Investice. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...