Věděli jste, že v průměrné kanceláři existuje až 60 rizik pro bezpečnost práce? Tady je 7 nejdůležitějších, kterým se můžete vyhnout

Věděli jste, že v průměrné kanceláři existuje až 60 rizik pro bezpečnost práce? Tady je 7 nejdůležitějších, kterým se můžete vyhnout

Zdá se to neuvěřitelné, ale dodržování a přesná znalost směrnic bezpečnosti práce není důležitá pouze v rizikových provozech, ale i v běžných kancelářích. Zákoník práce sice ukládá školení bezpečnosti práce jako povinnost, nicméně některé firmy tuto důležitou součást svého fungování podceňují a netuší, že si tak mohou zásadně zproblematizovat následné hlášení pojistné události v případě nehody zaměstnance. Pokud máte pocit, že v kanceláři se toho, lidově řečeno, nemůže tolik stát, věnujte prosím pozornost následujícímu krátkému povídání. To, že kancelář zrovna nevystupuje mezi rizikovými pracovišti, neznamená, že se v ní žádná rizika nevyskytují a praxe jenom potvrzuje skutečnost, že nejlepší prevence jakýchkoliv rizik je vědět o nich. Pojďme se nyní společně podívat na ta nejdůležitější rizika, která mohou vést k nepříjemným úrazům, a stejně tak nepříjemným jednáním s úřady.

Zakopnutí, uklouznutí, pády

Tento druh úrazů patří v kanceláři mezi nejběžnější. Málokdo si uvědomuje skutečnost, že pohyb po kanceláři by měl správně probíhat pouze v pracovní obuvi s protiskluzovou podrážkou a dalšími nezbytnými vlastnostmi. Lodičky jsou samozřejmě elegantním doplňkem každé dámy, nicméně z hlediska bezpečnosti práce je to velmi riziková obuv a v případě uklouznutí Vám to samozřejmě pojišťovna ráda připomene.

Pozor na hromady nepořádku

Krabice, dokumenty a další nejrůznější věci na hromadách mohou zejména na průchozích místech a chodbách způsobit mnohé nepříjemnosti a někdy i vážnější zranění. Podle americké asociace pro bezpečnost a zdraví NSC je dokonce v takových situacích 2.5× větší šance, že dojde k pádu či zranění s vážnějšími následky než na jiných místech. Přitom stačí být k sobě ohleduplní a nezanechávat zbytečný nepořádek.

Stání na nábytku

Typickým nešvarem je v tomto případě stání na židlích, zejména těch kolečkových, které představují s takto umístěnou zátěží skutečné bezpečnostní riziko. Pokud Vaši zaměstnanci či kolegové potřebují sahat pro výše umístěné předměty, měly by jim být vždy k dispozici přenosné schůdky či malý žebřík. Při jejich použití je ovšem nutné respektovat pokyny co se týče jejich umístění i způsobu, jakým je na ně možné stoupat.

Dobrá viditelnost na pracovišti

Ne ne, nejedná se o povětrnostní podmínky, ani vlhkost vzduchu, ale o přehled v místech, kde se kupříkladu kříží dvě průchozí chodby. Pokud se v takto nepřehledném úseku srazí třeba dva pospíchající zaměstnanci, může dojít nejenom k primárním, ale velmi často i k sekundárním zraněním, mezi které patří typicky opaření horkým nápojem. V bodech, kde se tyto kolize stávají, je pak dobré umístit konvexní zrcadla, která mohou pomoci takovým situacím předejít.

Pozor na povrchy

Koberce a další neklouzavé povrchy mohou významně snížit riziko pádu, na rozdíl o mramoru či dřevěné lakované podlahy, které mohou být rizikové zejména v případě čištění či pokud jsou např. vlhké z důvodu polití. Koberce je dobré umístit zejména k prostoru vchodu, kam zaměstnanci často přicházejí s obuví od sněhu či deště.

Zavírejte zásuvky

Kartotéky a jiné skříně, které obsahují velké množství zásuvek, představují hned dvojí riziko. Zaprvé je důležité mít na paměti, že zásuvky plné dokumentů mají značnou váhu a pokud se na takové kartotéce, která není pevně ukotvena ke zdi, otevřou všechna tato šuplata, může velmi snadno dojít k pádu celé skříně na jejího uživatele. Druhé riziko pak představují otevřené zásuvky, které se nacházejí na ne úplně dobře viditelném místě, ať už za rohem, či nízko u země. U takových zásuvek pak hrozí riziko úderu do hlavy či končetin, popř. zachycení se kusem oděvu a další následné komplikace.

Umístění těžkých předmětů

Dávejte dobrý pozor, kam a jak umisťujete těžké předměty jako tiskárny či větší objemy dokumentů. Přetížené police či jiné vyšší skladovací prostory mohou představovat ohrožení i pro procházející zaměstnance či návštěvy, a proto je dobré takové předměty umisťovat co nejblíže podlaze a dobře je zajistit proti pádu.

Tyto výše vyjmenované příklady jsou pouze vybraná hlavní rizika, která na nás čekají ve většině kanceláří, přičemž jsme úplně stranou ponechali rizika způsobená špatnou ergonomií a hygienou práce a rizika požární ochrany. Jakákoliv absence poučení zaměstnance či nedostatečné zvládání rizik na pracovištích může způsobit veliké problémy při případné kompenzaci pracovních úrazů ze strany pojišťoven, a tak veškeré tíže náhrady zůstane na zaměstnavateli. Nechte si proto za pár stokorun zpracovat audit bezpečnosti práce od společnosti crdr.cz ať víte, kde jsou hlavní rizika a jak postupovat při školení BOZP. Chráníte tak své zaměstnance a své podnikání.

Článek Věděli jste, že v průměrné kanceláři existuje až 60 rizik pro bezpečnost práce? Tady je 7 nejdůležitějších, kterým se můžete vyhnout byl publikován 5. ledna 2015 v 12.00 v rubrice Podnikání a Zaměstnání. Autorem článku je redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...