Zákon o odpadech se týká všech

Tagy:  odpad, zákon o odpadech, poplatky, odběr zařízení, nebezpečné odpady, kontejnery, popelnice, recyklace

Zákon o odpadech se týká všech

Dnešní svět produkuje ohromné množství odpadu. Nakládání s ním proto musí být regulováno, v České republice je tato problematika ošetřena zejména zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.

Co zákon upravuje?

Zákon o odpadech upravuje problematiku předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním, a to tak, aby byla dodržována ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Snaží se o trvale udržitelný rozvoj a eliminaci negativních dopadů souvisejících s využíváním přírodních zdrojů. Mimo to pak zákon řeší práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a také roli orgánů veřejné správy v něm.

Zákon upravuje nakládání se všemi odpady, až na vyjmenované výjimky. Těmi jsou například odpadní vody, radioaktivní materiál, exkrementy nebo emise. Obecně se jedná o odpady převážně potenciálně nebezpečného charakteru.

Zákon a běžní občané

Zákon o odpadech upravuje nakládání s odpady obecně, je určen tedy jak podnikatelům tak nepodnikatelům, běžným občanům. Základní povinnosti z něj vyplývající by tedy měl znát bez výjimky každý.

Některé základní povinnosti

Všichni jsou povinni vytvářet minimální možné množství odpadů. S tím souvisí i povinnosti účelně využívat materiály, neplýtvat jimi. S odpady je třeba zacházet dle jejich druhu, zařazovat je do příslušných kategorií a třídit. Důraz je kladen na zacházení s nebezpečnými odpady.

Zacházení s vybranými druhy výrobků

Zákon o odpadech také upravuje problematiku zacházení s určitými skupinami výrobků. Jedná se speciálně, mimo jiné, o baterie a akumulátory, autovraky, odpadní oleje, elektrická a elektronická zařízení.

Zacházení s bateriemi a akumulátory

Baterie a zabudované akumulátory vyžadují speciální zacházení. Lidově řečeno nepatří do popelnice, výrobce totiž musí zajistit jejich zpětný odběr. V prvé řadě se baterie odebírají v místě jejich prodeje, až na výjimky. Obvykle je můžeme odevzdat třeba v supermarketech do speciálních boxů. Jejich vrácení nesmí být zpoplatněno ani jakýmkoliv způsobem podmíněno.

Nakládání s elektrozařízením

Zákon se tak věnuje nakládání s vysloužilou elektronikou a elektrotechnikou. I v tomto případě musí výrobce zajistit její odběr, a to buď přímo nebo prostřednictvím smluvních partnerů. V případě výrobků, které byly uvedeny na trh po 13. srpnu roku 2005 takový odběr plně financuje výrobce. U zařízení nesplňujících tuto podmínku však musí být možné odevzdat ho v rámci systému zajištěného výrobcem.

Článek Zákon o odpadech se týká všech byl publikován 7. července 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...