Zákon o zaměstnanosti – jeho znalost se může vyplatit

Tagy:  zákony, úřad práce, pracovní agentury, nezaměstnanost, zaměstnání, hledání práce

Zákon o zaměstnanosti – jeho znalost se může vyplatit

Existuje mnoho různých zákonů, o kterých často nemají lidé příliš dobré povědomí, případně vůbec netuší, že takový zákon existuje. Takovým případem je často kupříkladu Zákon o zaměstnanosti, který upravuje širokou problematiku zaměstnanosti a nastoluje pořádek v mnoha nepříjemných situacích. Stačí vědět, že existuje a jak si v něm najít, co potřebujeme.

O zákonu o zaměstnanosti

Oblast zaměstnanosti upravuje zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Upravuje několik zásadních oblastí, jimi jsou právo na zaměstnání a související diskriminaci, právo cizinců a zaměstnávání hendikepovaných osob, dále problematiku zprostředkování práce a nástrojů vedoucích k zaměstnatelnosti osob a obecně pak aktivní politiku zaměstnanosti. V zákoně tedy najdeme celou řadu aktuálních témat, která jsou při neznalosti zákona obvykle řešena v neprospěch současných a budoucích zaměstnanců.

Úřady práce a zákon

V tomto zákoně nalezneme důležité informace o úřadech práce. Jsou zde popsány veškeré činnosti, které úřady práce provádějí. Tyto instituce jsou přitom důležité nejen pro samotné zaměstnance, nabízejí totiž spolupráci se zaměstnavateli a tak je stimulují k zaměstnání znevýhodněných o­sob.

Zprostředkovávání práce

V zákoně je rovněž upraveno zprostředkovávání práce, a to jak úřady práce taky agenturami. Jsou zde popsána práva a povinnosti uchazečů o práci v případě využití úřadu práce. Nalezneme zde tedy tak důležité informace, jako je zapsání do evidence uchazečů, vyřazení z evidence nebo třeba nároky na zvýšenou péči.

Je zde upravena také činnost agentur zprostředkujících práci, což může uchazečům o zaměstnání pomoci třeba v okamžiku, kdy pochybují o solidním přístupu agentury.

Rekvalifikace a podpora v nezaměstnanosti

Pro mnohé uchazeče o zaměstnání je zásadní možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti. Vznik nároku na ní, její vyměření a zánik nároku. Dalším důležitým tématem může být rekvalifikace, která by měla pomoci uchazečům k získání zaměstnání.

Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Zákonem je upravena aktivní politika zaměstnanosti včetně jejích nástrojů. Kromě rekvalifikace sem patří třeba různé pobídky ze strany úřadu práce a programy, které se zejména zaměřují na určité specifické skupiny uchazečů o zaměstnání.

Článek Zákon o zaměstnanosti – jeho znalost se může vyplatit byl publikován 10. července 2011 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...