Dohoda o pracovní činnosti

Tagy:  dpč, dohoda o pracovní činnosti, brigáda, přivýdělek, pracovně právní vztah, smlouva

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je mezi brigádníky oblíbenou formou pracovně-právního poměru, ihned po dohodě o provedení práce. Na základě této dohody pracují ale nejen brigádníci, ale také pracovníci na zkrácený, maximálně však poloviční úvazek.

Podmínky dohody o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti se narozdíl od dohody o provedení práce vztahuje na práci, která nemá jednorázový charakter, ale která se opakuje. Průměrně může pracovník odpracovat 20 hodin týdně, jedná se tedy o maximálně poloviční úvazek. Důležitý je právě onen průměr. Hodiny totiž mohou být čerpány nepravidelně.

Dohoda o pracovní činnosti se zpravidla sjednává v případě, že předpokládaný rozsah práce převyšuje 150 hodin za rok. Dohoda o pracovní činnosti může následovat po odpracování 150 hodin na základě uzavřené dohody o provedení práce. Nic však nebrání zaměstnavateli i zaměstnanci v uzavření dohody o pracovní činnosti i pro činnost, jejíž předpokládaná intenzita nepřesahuje 150 hodin za rok.

Odměna je splatná ve stejných termínech jako pro ostatní zaměstnance. V případě, že je odměna sjednána jednorázově po dokončení práce, je splatná v nejbližších výplatním termínu.

Tento typ dohody musí být v písemné formě, přičemž není nezbytné uvádět pracovní dobu. Může být uzavřena na dobu určitou či neurčitou, výpovědní lhůta zde činí 15 dnů od doručení výpovědi.

Rozdíl mezi dohodou a pracovní smlouvou

Dohoda o pracovní činnosti nepřináší zaměstnanci žádné výraznější výhody. Výhody zde plynou zejména pro zaměstnavatele.

Zaměstnancům nevzniká nárok na dovolenou či na benefity, například ve formě stravenek. Proplácení nákladů vzniklých zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce je třeba stanovit v rámci dohody.

Při výdělku do 2000 korun měsíčně se neodvádí pojistné, při překročení této částky zaměstnanec pojistné platí.

Článek Dohoda o pracovní činnosti byl publikován 10. března 2010 v 20.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...