Pracovní úrazy v kostce

Tagy:  bezpečnost práce, pracovní úrad, odpovědnost, odškodné, zákoník práce

Pracovní úrazy v kostce

Pracovní úrazy a bezpečnost práce vůbec jsou často velmi podceňovaná a opomíjená témata. Přesto se však pracovní úrazy čas od času nevyhnou žádnému zaměstnavateli. V některém zaměstnání jsou sice pravděpodobnější, hrozba pracovního úrazu však visí všude.

Pracovní úraz a jeho definice

Každý cítí, co se pod pojmem pracovní úraz rozumí. Jedná se o takové poškození zdraví, které vzniklo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Přesnou definici pak nalezneme v zákoníku práce.

Povinnosti zaměstnance

Každý zaměstnanec má povinnost snažit se předcházet pracovním úrazům. To jak na základě vlastního uvážení, tak v souvislosti s pokyny získanými v rámci proškolení v oblasti bezpečnosti práce. Samozřejmě dodržuje veškeré předpisy, které s výkonem práce a bezpečností souvisejí. Důležité je pochopitelně užívání všech pomůcek a ochranných prostředků. Pokud už však k pracovnímu úrazu dojde, musí tuto skutečnost ohlásit neprodleně zaměstnavateli. Totéž udělá i v případě, že byl svědkem pracovního úrazu spolupracovníka. Zde dělá mnoho zaměstnanců chybu, protože si nejsou jistí, jak závažný úraz je a zda se jedná skutečně o pracovní úraz. Zde lze doporučit jen jedno – vždy je lepší úraz ohlásit a pak až vyčkávat, jak moc vážná situace bude.

Zodpovědnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel je zodpovědný za úraz na pracovišti, pokud zaměstnanec neporušil právní a další předpisy nebo pokyny dané bezpečností práce. Zaměstnavatele zprošťuje od odpovědnosti také požití alkoholu či jiných návykových látek zaměstnancem. Zproštění musí být vždy konkrétně doloženo, nestačí obecné tvrzení.

Povinnosti zaměstnavatele

Při pracovním úrazu má zaměstnavatel řadu povinností. Mimo objasnění příčin a okolností je povinen zaevidovat do knihy úrazů jakýkoliv úraz, záznam o úraze také předat zaměstnanci. Samozřejmě další povinností je ohlášení úrazu příslušným institucím. Po úraze také musí přijmout taková opatření, aby zamezil opakování úrazu.

Odškodné za pracovní úraz

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, má nárok na odškodné od zaměstnavatele. Toto odškodné má celkem čtyři složky. Jedná se o hrazení ztráty na výdělku, bolestné a ztížení společenského uplatnění, dále náklady související s léčbou a nakonec i věcnou škodu. Zde také platí, že by měl zaměstnavatel jednat okamžitě, nečekat, až po něm bude hrazení požadováno.

Článek Pracovní úrazy v kostce byl publikován 29. března 2011 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...