Kuriózní pracovní úrazy – toto se opravdu stalo

Kuriózní pracovní úrazy – toto se opravdu stalo

Při řešení některých nehod či úrazů vzniklých během práce občas člověk narazí na typy úrazů, které provází jistá komika, ať už co se týče zavinění či případné soudní dohry. A je téměř jedno v jakém místě šetření nehody se objeví ona okolnost, která nic netušícímu čtenáři vykouzlí úsměv na rtech podobně jako kdy i velmi populární zhudebněné soudničky zpívajícího právníka Iva Jahelky. Kolikrát je ovšem cenné podobné příběhy i s jejich komickým pozadím převyprávět, protože se díky nim dozvíte mnohé i o principech a významu bezpečnosti práce jako takové.

Specifickou kapitolou je v tomto práce v kanceláři, kdy daná kancelář velmi často neobsahuje potřebné nástroje pro svůj provoz, či jsou zaměstnanci špatně poučeni, jak s nimi zacházet, podobně jako jistá mladá slečna, která si chtěla v práci ohřát oběd a přitom byla tak znechucena znečištěním kuchyňské linky, že se daný povrch jala ihned vyčistit pomocí benzínu. Následný požár kuchyně se naštěstí podařilo zvládnout bez zranění dotyčné osoby, která si pouze v záchvatu paniky vymknula kotník o špatně upevněný práh, nicméně následnou škodu musel ze svého zaplatit zaměstnavatel, protože slečna nebyla řádně poučena o manipulaci s hořlavými látkami a navíc si jídlo ohřívala mimo stanovenou přestávku na oběd.

Podobně dopadla i dvojice nešťastných zaměstnanců, tentokrát mužského pokolení, kteří si chtěli bez čekání na elektrikáře přimontovat nový lustr s tím, že prvního elektromontéra amatéra bude jeho kolega jistit z dolní části žebříku. Nicméně nešťastné zavadění o odhalené dráty (pojistky byly „pochopitelně“ zapnuté) způsobilo, že (citujeme z protokolu) „jsem dostal elektrický šok a nemohl se drátů pustit a požádal kolegu o pomoc, který ovšem zpanikařil, zalomcoval se žebříkem, čímž shodil nejen mne, ale i plazmovou televizi na stěně, která spadla do akvária, které bylo pod ní instalováno, čímž došlo nejen k rozbití akvária i televize, ale i promáčení perského koberce, který byl v této reprezentační místnosti na zemi“. Nemusíme zdůrazňovat, že oba výtečníci přežili a dokonce zůstali dál zaměstnaní v dané společnosti, nicméně přivolaný likvidátor pojistné události se pouze zasmál a konstatoval, že v tomto případě bude problém nenaúčtovat majiteli firmy i zbytečný výjezd pracovníka pojišťovny.

Zábavnou kapitolou jsou pochopitelně i služební cesty a teambuildingy všeho druhu. U jednoho takového teambuildingu, kdy byla zaměstnankyně napadena pštrosem, konkrétně nepříjemných kopancem na sedací partie při návštěvě safari, můžeme vypíchnout vtipnou lékařskou zprávu, ve které stálo krom popisu incidentu samotného i odborné konstatování „pacientka alkohol nepožila, pštros nevyšetřen“. V tomto případě se ovšem jednalo o pojistnou událost s vyplacením bolestného, stejně jako v široce medializovaném případě, kdy jistý vysoce postavený manažer uplatňoval bolestné a náhradu léčebných výdajů na velmi pikantní zranění, které utrpěl během služební cesty při noční kratochvíli s mladou dámou na svém hotelovém pokoji.

Přestože v našich podmínkách se v tomto případě jedná již o místo mimo vykonávání práce, podobně, jako se tak nebere restaurace, kam odejdete na obědovou přestávku, australský federální soud, který tuto otázku řešil, konstatoval v odvolacím řízení, že ke zranění došlo během služební cesty, při které jde vlastně o plnění pracovního úkolu, a to po celu dobu pobytu zaměstnance na daném místě. Proto bylo danému zaměstnanci přiznáno odškodné. V ČR byste ovšem dopadli úplně jinak.

Podle platných zákonů a související judikatury totiž platí, že pokud se Vám úraz stane např. v hotelu či restauraci, kam si během služební cesty odskočíte, nejedná se o pracovní úraz. Kdybychom zůstali u příkladu roztouženého nešťastníka, pak by se soud zabýval otázkou, zdali došlo u poškozeného k pracovnímu úrazu pouze v tom případě, pokud by k milostnému aktu došlo přímo na pracovišti, a i v takovém případě by velmi pravděpodobně konstatoval, že erotické vztahy nejsou pracovní povinností zaměstnance a tím pádem se jedná o exces z pracovních povinností. Zcela jinak by se ovšem postupovalo v případě, že by na danou dvojici spadla bez jejich přičinění třeba špatně upevněná skříň, protože tehdy je možné konstatovat, že by došlo ke stejné události, i kdyby šla dvojice řešit běžný pracovní úkol, či by si u takové skříně pouze povídali. A podobně vidí soud i způsoby poučení nadřízeného o bezpečnosti prá­ce.

Všichni jistě znáte již zlidovělou filmovou hlášku „To neděláš dobře s tou sirkou, Jaromíre“. Všimněte si, že během děje ikonické české komedie Vesničko má středisková, je rostlinář Jaromír na skutečnost špatné manipulace se zápalkami opakovaně upozorněn, a přesto nedbá doporučení svého nadřízeného, až dojde ke vzplanutí celé krabičky zápalek v kapse pracovníkových kalhot. Lékař, v podání Rudolfa Hrušínského sice konstatuje, že tato nehoda nebude mít vliv nejen na funkci rostlináře, ovšem v případě, že by nehoda na tuto funkci vliv měla, měl by náš Jaromír velmi ztíženou pozici při vymáhání jakékoliv kompenzace. Soud by totiž na základě svědeckých výpovědí konstatoval, že náš rostlinář byl opakovaně a důrazně, byť i pouze slovně poučen o škodlivosti svého počínání, a že o daných problémech věděl a je dost možné, že by došel k nekompromisnímu závěru v podobě vlastního zavinění.

Jak můžete vidět, někdy stačí dodržovat pouze základní jednoduchá pravidla bezpečnosti práce, a nechat své zaměstnance podstoupit kvalitní školení bezpečnosti práce. Díky tomu si jako zaměstnavatelé můžete ušetřit spousty starostí a následných kompenzací. Důležitou podmínkou je v tomto i dobře zpracovaná dokumentace BOZP, ve které je možné dohledat, že Vaši zaměstnanci byli řádně poučeni nejen o pravidlech BOZP, ale i hygieně a organizaci práce. Uvidíte, že se Vám pár investovaných tisícovek do kvalitního poradenství BOZP nepochybně vyplatí nejen na případných kompenzacích, ale hlavně na Vašem klidném spaní.

Článek Kuriózní pracovní úrazy – toto se opravdu stalo byl publikován 9. března 2015 v 21.30 v rubrice PR články. Autorem článku je redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...