Nemoc z povolání v kostce

Tagy:  odškodnění, nemoc z povolání, úraz, zákoník práce, invalidní důchod, zaměstnavatel

Nemoc z povolání v kostce

Nemoc z povolání společně s pracovním úrazem nebývá často zaměstnavateli jako téma bráno v potaz. Přitom zákony jasně vymezují, kam až má v takových případech zaměstnavatel povinnosti vůči zaměstnanci.

Právní úprava problematiky

Naše zákony ošetřují problematiku týkající se nemoci z povolání. Věnuje se jí zejména zákoník práce. Důležité informace ale získáme i v dalších dokumentech, jako je třeba nařízení vlády č. 290/1995 Sb., které obsahuje seznam nemocí z povolání. Vyhláška č. 342/1997 Sb. pak zase stanovuje, která zdravotnická zařízení rozhodují, zda se jedná o nemoc z povolání, či nikoliv.

Definice nemoci z povolání

Nemoc z povolání je nemoc, která vzniká nepříznivým vlivem pracovních podmínek. Jednat se může o fyzikální, chemické, biologické či jiné škodlivé vlivy. Nemoc vzniká při plnění pracovních úkolů či v souvislosti s tím. Zda se jedná o podmínky zapříčiňující vznik nemoci či zda je nemoc posuzována jako nemoc z povolání, se rozhoduje na základě příslušné legislativy.

Postup v případě nemoci

V případech, kdy je podezření na nemoci z povolání, první prohlídku provádí ošetřující lékař, lze se však i obrátit přímo na příslušené zdravotnické zařízení, které se věnuje nemocím z povolání, tedy pracovnímu lékařství. Posudek se dále dává k ověření závěru, na základě čehož se vystavuje posudek konečný, který buď potvrzuje, či nepotvrzuje skutečnost, že jde o nemoc z povolání.

Co vše se v případě nemoci z povolání hradí?

V případě, že se skutečně prokáže nemoc z povolání, přichází na řadu stanovení výše odškodného, způsob jeho vyplácení a tak dále. Obecně se v těchto případech poskytují náhrady za ztrátu na výdělku, bolestné a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčbou, případně se hradí ještě věcná škoda, což je především případ pracovních úrazů.

Obecně lze počítat s tím, že bude poškozenému vyplácen měsíčně rozdíl mezi původním výdělkem a výdělkem sníženým díky nemoci. Pokud bude nemoc tak závažná, že znemožní jakoukoliv práci, vzniká nárok na vyplácení renty ve výši původního výdělku.

Co když nemoc propukne později?

V některých případech se příznaky nemoci z povolání mohou projevit až později. I na to však zákon pamatuje. V těchto případech je zodpovědný poslední zaměstnavatel, obvykle ten, který mohl nemoc zapříčinit. Pokud je více zaměstnavatelů, kteří mohli přispět ke vzniku onemocnění, mají možnost se mezi sebou domluvit a na náhrady se složit.

Článek Nemoc z povolání v kostce byl publikován 14. dubna 2011 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...