Spotřební daň z alkoholu

Tagy:  spotřební daň, daně, líh, alkohol, ceny, zdražování, pivo, víno

Spotřební daň z alkoholu

Ceny alkoholu do jisté míry řídí český stát. Prostředkem k tomu je spotřební daň.

Spotřební daň

Spotřební daň upravuje Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který prochází častými novelizacemi. Vztahuje se na spotřební daň z minerálních olejů, tabákových výrobků a na několik typů spotřební daně vztahující se na produkty s obsahem alkoholu. Konkrétně se pak jedná o daň z lihu, z piva a z vína a meziproduktů.

Spotřební daň je daní nepřímou, tzn. že daňové břemeno nese jiný subjekt, v tomto případě zákazník, než který daň odvádí, tím může být například výrobce.

Spotřební daň u alkoholu

Konkrétní postupy k určení výše spotřební daně u jednotlivých typů produktů uvádí druhá část zákona – Zvláštní ustanovení, hlava II až IV.

Spotřební daň z lihu

Spotřební daň z lihu postihuje alkoholické nápoje kromě piva a vinných produktů. Určuje se dle objemu čistého lihu v nápoji, sazba je stanovena na hl lihu. Produkty jsou rozděleny do 4 skupin. Pouze líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení je zdaňován relativně nízkou sazbou 14 300 Kč za hl etanolu, zbylé produkty pak sazbou 28 500 Kč za hl etanolu.

Řada výrobků, při jejichž výrobě je líh použit, je od této spotřební daně osvobozena. Patří sem například léky obsahující líh, produkty aromatizované za pomocí lihu či některé potraviny obsahující alkohol.

Daň z piva

Spotřební daň u piva je ošetřena samostatně. Opět má několik sazeb – sazbu základní a snížené sazby pro drobné pivovary. Základní sazba činí 32 Kč na hl za každé celé procento extraktu původní mladiny. Snížené sazby jsou odstupňované dle velikosti produkce pivovaru a pohybují se v rozmezí 16 až 28,80 Kč.

I u daně z piva jsou některé typy produktů osvobozeny. Opět s jedná o léčiva, dále například o výrobu octa

Daň z vína a meziproduktů

Tato daň se vztahuje na vína a fermentované produkty, které obsahují minimálně 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu.

Tento zákon rozlišuje tzv. tichá a šumivá vína. Oba pojmy jsou specifikovány. Šumivá vína jsou popsána jako vína plněná „do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno, která je upevněná zvláštním úchytným zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C mají přetlak 3 bary a více, který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého“. Tichá vína jsou pak vína, která výše uvedenou definici nesplňují, zjednodušeně řečeno vína bez obsahu oxidu uhličitého.

Právě rozlišení na tichá a šumivá vína je velmi důležité. Tichá vína nejsou zdaňována spotřební daní, naopak šumivá vína a ostatní produkty jsou zdaňovány sazbou 2 340 Kč za hl. Opět se zde setkáváme se skupinou produktů osvobozených od daně.

Článek Spotřební daň z alkoholu byl publikován 27. února 2010 v 13.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...