Spotřební daň aneb proč jsou cigarety tak drahé?

Tagy:  spotřební daň, cigarety, tabák, doutníky, státní rozpočet, zdražování

Spotřební daň aneb proč jsou cigarety tak drahé?

Cigarety, podobně jako pohonné hmoty či alkohol, podléhají mimo dani z přidané hodnoty také dani spotřební. Díky spotřební dani má stát vliv na cenu těchto výrobků, také má ale šanci na jejich prodeji zvýšit příjmy státního rozpočtu.

Proč spotřební daň u cigaret?

Cigarety, vlastně tabák obecně patří mezi návykové a zdraví škodlivé látky. V důsledku vdechování cigaretového kouře lidský organismus trpí a bývá v přímé souvislosti postihován řadou chorob. Navíc díky již prokázanému pasivnímu kouření mají zdravotní potíže i osoby nekouřící. Je tedy logické, že na zvýšenou zdravotní péči je třeba získat prostředky. Nejjednodušší a nejspravedlnější cestou je získat je od původců – kuřáků. A jak jinak než prostřednictvím zvláštní daně.

Dalším důvodem ke spotřební dani je alespoň částečná regulace množství vykouřených cigaret. Předpokládá se totiž, že zvýší-li se výrazněji cena, počet vykouřených cigaret v populaci klesne.

Spotřební daň z tabákových výrobků

Tento typ spotřební daně upravuje Hlava V: Daň z tabákových výrobků Část druhá Zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Zákon v počátku vymezuje, na jaké výrobky se daň vztahuje.

Výpočet daně

Tento typ spotřební daně má dvě části – část pevnou a část procentní. Část pevná se počítá na základě množství cigaret vyjádřené v kusech. Část procentní se pak stanovuje na základě konečné ceny pro spotřebitele.

Procentní část daně je stanovena pro všechny tabákové výrobky shodně – 28 %. Sazba pro výpočet pevné části daně z tabákových výrobků je stanovena zvlášť pro různé typy výrobků – pro cigarety, doutníky a cigarillos, tabák ke kouření a ostatní tabák. U tabáku se počítá z množství vyjádřeného v kilogramech. U cigaret navíc ještě platí, že u každé cigarety musí daň činit minimálně 2,01 Kč.

Od daně z tabákových výrobků jsou osvobozeny pouze vzorky odebrané celním úřadem či vzorky odebrané v rámci výroby pro provedení zkoušek.

Zvyšování daně

Nejen v daňových zákonech je patrná výrazná tendence ke zvyšování daně, úměrně k tomu ke zvyšování cen cigaret. Pravděpodobně nelze očekávat žádné změny v této oblasti směrem ke snižování či zachování daně.

Článek Spotřební daň aneb proč jsou cigarety tak drahé? byl publikován 1. března 2010 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...