Finance z Evropské unie

Tagy:  eu, projekty, fondy, dotace, žadatel, příjemce, esf, op, operační program

Finance z Evropské unie

Z Evropské unie k nám plynou velké objemy financí, které jsou dále přerozdělovány na řadu míst. Část z nich je k dispozici v rámci různých fondů a subjekty mají možnost zažádat o ně v rámci některého z operačních programů.

Operační programy

Finance plynoucí z Evropské unie jsou rozdělovány do jednotlivých fondů a dále do samostatných operačních programů. Každý operační program je buď tematicky nebo regionálně vymezen a podporuje jen určité aktivity. Dále se setkáváme například s pojmy jako cíle a osy, ty nám také specifikují, na jaké aktivity můžeme žádat prostředky z fondů EU.

Spolufinancování

V některých podporovaných oblastech lze požadovat až 100% pokrytí všech způsobilých nákladů. To je velmi příjemné, protože tímto způsobem mohou například školy či jiné nevýdělečné subjekty realizovat takové projekty, na které by při běžné činnosti jen stěží vydělaly.

Především podnikatelské subjekty mají jistou míru spoluúčasti. Evropské fondy tak přispějí určitým procentem na projekt, zbytek si musí subjekt zajistit z vlastních zdrojů.

V některých případech se stává, že evropské fondy financují projekt jen z části a zbytek financí plyne ze státního rozpočtu. Příjemce tak získá opět dotaci ve výši 100 procent.

Podmínky získání financí

Každý operační program má vlastní podmínky. V prvé řadě určuje, kdo vůbec může být žadatelem o finance. Některé se zaměřují pouze na obce či nevýdělečné organizace, jiné slouží i soukromým subjektům komerčně fungujícím. Dalšími podmínkami je například historie subjektu, dále bezdlužnost vůči státu a tak dále.

Autor: Julien JorgeAutor: Julien Jorge

Úspěšnost žadatelů

Každý žadatel chce po vynaloženém úsilí při přípravě žádosti uspět. Úspěch je však podmíněn řadou skutečností. Každý program má k přerozdělení pouze určitý objem prostředků. Tento objem rozmělní mezi jednotlivé výzvy. Každá výzva tak dává k dispozici omezené množství financí. Zároveň stanoví mininální a maximální hodnotu projektu. V každé výzvě tak může uspět jen omezený počet žadatelů. Ne všechny programy jsou však využívané, v některých tak může být podstatně vyšší pravděpodobnost úspěchu.

Povinnosti příjemce

Pokud někdo chce žádat o finance z evropských fondů, měl by si uvědomit, že s tím souvisí řada povinností. Každý příjemce musí splnit řadu podmínek při žádání o dotaci. Pokud uspěje při hodnocení projektů a začne projekt realizovat, musí plnit další povinnosti. Mezi ně patří například důkladné administrování všeho s projektem souvisejícího, dodržování povinné publicity, pravidelná komunikace s poskytovatelem dotace či povinnost mnohaleté archivace veškerých materiálů.

Článek Finance z Evropské unie byl publikován 13. listopadu 2009 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...