Audit – co to je a k čemu je dobrý?

Tagy:  audit, účetnictví, podnik, finance, kontrola, dotace

Audit – co to je a k čemu je dobrý?

V pracovním prostředí se to poslední roky jenom hemží cizími slovy, u kterých však ne všichni dobře znají přesný význam. Mezi ně jistě patří také audit.

Definice slova audit

Audit jako slovo je v dnešní době hojně používán. Přispěla k tomu jednak vzrůstající obliba odborných pojmů pocházejících ze zahraničí, rovněž ale nutnost zavádět nové činnosti a procesy do podnikatelského prostředí i veřejné sféry.

Audit ve svém nejširším smyslu znamená přezkoumání určitých činností a dokumentů a vypracování zprávy o nálezech. Nejrozšířenějším typem auditu je v našich končinách audit finanční neboli audit účetních výkazů.

Druhy auditů

Jelikož sou činnosti a procesy v podnicích i institucích velmi rozličné, bylo třeba zavést různé druhy auditu. Nejrozšířenější audit se zaměřuje na účetnictví jednotky, nazývá se finančním či externím auditem nebo také auditem účetních výkazů. Je prováděn nezávislou osobou přicházející z venku. Podobně vypadá i interní audit, který je prováděn interním auditorem. Tyto audity mohou mít řadu důvodů. Zpravidla jich je využíváno pro ověření správnosti postupů a pro případné učinění kroků vedoucích k nápravě.

Stále více se využívají i další audity, jako je třeba audit kvality. I ten má řadu důvodů. V dnešním konkurenčním prostředí zajišťuje konkurenceschopnost a pomáhá budovat pozici na trhu. Může být ale také důležitý při navazování obchodních vztahů, získávání zaměstnanců či při exportu. Tento typ auditu nabyl na významu zejména v některých odvětvích.

dalším druhům patří počítačový audit nebo třeba audit informační. Obecně pak může být audit externí a interní. Ten první je prováděn osobou přicházející zvenčí, ten druhý naopak vnitřním auditorem.

Důvody k provedení auditu

Některé důvody vedoucí k provedení auditu byly zmíněny již nahoře. Existují ale dva důvody, kterým je třeba se důkladněji věnovat. Zaprvé audit slouží ke zjištění informací o celé škále různých procesů a činností. Ověřuje správnost jednotlivých postupů či jejich úroveň. O průběhu auditu se vypracovává podrobná správa. Audit je využíván ke zjištění stavu, případně vývoje, k rozhodování a provádění změn.

Druhým důvodem k provedení auditu mohou být požadavky plynoucí zvenčí. V některých případech totiž audit nařizuje zákon či další subjekt. S povinným auditem se tak mohou setkat například příjemci některých dotací.

Článek Audit – co to je a k čemu je dobrý? byl publikován 16. prosince 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...