Dotace v rámci programu Cíl 3 – Česko - Sasko

Tagy:  Cíl 3, dotace, granty, strukturální fondy, financování, inovace, ERDF, Evropský fond pro regionální rozvoj, Sasko

Dotace v rámci programu Cíl 3 – Česko - Sasko

Dotace a granty se staly velmi populárními pojmy dnešní doby. Do této tématické patří i dotace z programu Cíl 3.

Cíl 3 obecně

Oficiálně „Program Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013“, zkracovaný často pouze na „Cíl 3 patří do ranku programů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Přispět může i český státní rozpočet.

V rámci tohoto programu se jedná výlučně o česko-saské projekty. Podmínkou je tedy partnerství minimálně dvou subjektů, alespoň jeden musí být z české strany, stejně tak nejméně jeden ze strany německé.

Kdo může o dotaci žádat?

Cíl 3 je určen pro subjekty z tzv. dotačního území, které je přesně vymezeno v dokumentaci k programu a podmínkách pro žadatele.

Žadatelem mohou být určité typy subjektů, pro českou a saskou stranu platí rozdílné podmínky. Českými partnery jsou především zájmová sdružení, příspěvkové organizace, školy, výzkumné instituce, za jistých podmínek i obchodní společnosti.

K čemu tento program slouží?

Tento program si klade za cíl zkvalitnit či vůbec zahájit přeshraniční spolupráci v tomto regionu. Velmi důležitá je spolupráci realizovaná přeshraničně. Všechny subjekty by tak měly rozvíjet vzájemnou komunikaci, společně připravovat a realizovat projekt.

Cíl 3 má zájem podpořit smysluplné projekty, které přinesou skutečný produkt. Lze tento program využít i v případě již se rozvíjejících aktivit za účelem jejich prohloubení a inovování.

Jak dotaci získat?

Tak jako u ostatních projektů, i zde je třeba sepsat projektovou žádost. Je nutné tedy projekt do detailu naplánovat a poté doslova „prodat“ ve zmiňované žádosti. Konkrétnější informace o samotné přípravě žádosti lze najít na webu programu i na stránkách strukturálních fon­dů.

Vypracování žádosti není otázkou několika týdnů, vložená námaha se ale skutečně vyplatí. Navíc žadatel musí počítat s tím, že se žádost vypracovává dvojjazyčně.

A co „obyčejní smrtelníci“?

Možná se vám zdá, že je tento program zajímavý pouze pro několik typů subjektů, rozhodně ale ne pro běžné občany či podnikatele. Opak je však pravdou. Z tohoto programu totiž vzniká celá řada zajímavých projektů, které mají přinést užitek právě obyčejným lidem – žákům a studentům, obyvatelstvu menších obcí či třeba drobným podnikatelům.

Článek Dotace v rámci programu Cíl 3 – Česko - Sasko byl publikován 29. března 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...