Dotace a granty z EU

Tagy:  dotace, grandy, fondy eu, esf, evropský strukturální fond, výzva, projekty, erdf, Evropský fond pro regionální rozvoj

Dotace a granty z EU

Evropská unie založila několik různých fondů, ze kterých mohou žadatelé o dotace čerpat. Asi nejznámější a nejdostupnější jsou strukturální fondy. Pod strukturální fondy spadají čtyři fondy, a to Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) a Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG). Většina subjektů pak má možnost čerpat především z prvních dvou jmenovaných.

Autor: S. Solberg J.Autor: S. Solberg J.

Operační programy

Strukturální fondy nabízejí možnost získat dotaci v řadě oblastí, v tzv. operačních programech (OP). Pro programové období 2007 až 2013 je připraveno 24 operačních programů. Ty se dělí do čtyř skupin dle charakteru na tematické OP, regionální OP, OP – Praha a Evropskou územní spolupráci.

ESF

Zkratka ESF a její logo patří asi mezi nejznámější pojmy z oblasti evropských fondů. Evropský sociální fond si klade za cíl realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Pro programové období 2007 až 2013 jsou stanoveny tři programy – OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), **OP Vzdělávání pro konkurenceschop­nost (OP VK) a **OP Praha – Adaptabilita (OPPA). Jejich smyslem je především podpora zaměstnanosti, snížení nezaměstnanosti, zvýšení konkurenceschop­nosti jedinců i společností a podpora rovných příležitostí.

Evropský fond pro regionální rozvoj

ERDF slouží především k pomoci méně rozvinutým regionům. Cílem je vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými regiony. Slouží především k infrastruktu­rálnímu rozvoji. Sem spadá nejen výstavba pozemních komunikací či rekonstrukce památek, ale například také podpora začínajícím podnikatelům či podpora malého a středního podnikání.

Čerpání financí z fondů

Každého pochopitelně zajímá, jak si může na finance z evropských fondů sáhnout. Prvním krokem by mělo být buď prostudování jednotlivých operačních programů a vyhledání takové oblasti, kam by subjekt svými aktivitami spadal. Postupovat se ale dá i naopak, a to od počátečního nápadu a následovného vyhledání správného operačního programu.

Každý program má své vlastní podmínky, které žadatelé musí splnit. Ty mohou být dodatečně upraveny ještě v tzv. výzvě. Výzva je zveřejňována v různých intervalech v průběhu programového období a stanovuje nejen podmínky pro žadatele, ale především aktuální uzávěrku příjmu projektových žádostí. Většina programů totiž nepřijímá žádosti průběžně, ale pouze v rámci těchto výzev. Vyplatí se tedy pravidelně výzvy sledovat.

Článek Dotace a granty z EU byl publikován 21. listopadu 2009 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...