Úrazové pojištění – co to je a jaké jsou možnosti?

Tagy:  pojištění, pojistné, pojišťovna, úraz, nemocenská, pracovní neschopnost, bolestné, úrazové pojištění

Úrazové pojištění – co to je a jaké jsou možnosti?

Slovo pojištění se skloňuje čím dál tím častěji. Někdy je opravdu na místě nad ním uvažovat, jindy se jedná o módní vlnu vyvolanou samotnými pojišťovnami. Jak je na tom úrazové pojištění a jaké jsou možnosti?

Úrazové pojištění jako produkt

Úrazové pojištění patří mezi všeobecně nejznámější pojistné produkty u nás. Obecně je jedná o pojištění, u kterého se pojistnou událostí rozumí úraz. Konkrétní a zcela přesnou definici samotného úrazu bychom měli hledat u každé jednotlivé pojišťovny, jelikož ji upravují všeobecné pojistné podmínky. Zjednodušeně lze jako úraz označit všechny náhlé a neočekávané příhody mající dopad na zdraví pojištěného.

Výluky a omezení

Jako u každého pojištění, i v tomto případě je třeba brát v potaz existenci výluk. V jistých případech totiž pojišťovna plnění neposkytuje vůbec či v omezené výši. Pojištěnec si může být jistý, že pojišťovna šetří každý případ, zda není v rozporu s všeobecnými pojistnými podmínkami a zda je požadované plnění oprávněné.

Mezi vyloučené události patří například sebepoškození či úraz utrpěný během provozování extrémních sportů. Konkrétní výluky se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit.

Kdy má pojištění význam?

Úrazové pojištění má význam zejména u pracujících lidí. Konkrétně především u pracovníků lépe hodnocených. V případě úrazu totiž by totiž bez úrazového pojištění pobírali pouze nemocenskou, což může mít znatelný dopad na rodinný rozpočet. Úrazové pojištění tedy znamená zachování jistého životního standardu včetně schopnosti splácet například hypotéku.

Úrazové pojištění rozhodně není produktem „pro všechny“. Jeho primární funkce není udělat pojištěnci radost, ale zabezpečit pojištěnce či jeho rodinu před neblahými důsledky úrazu.

Když se chceme pojistit

Pokud si chceme sjednat úrazové pojištění, máme mnoho možností volby. Každá pojišťovna má trošku jiný produkt. Ty se liší jednak ve výši pojistného, také ale v rozsahu pojištění. Některé produkty jsou určené i pro rizikovější povolání, někdy lze dohodnout i individuální podmínky.

Typy úrazového pojištění

Úrazové pojištění patří mezi variabilní produkty a dovoluje nám volit různé typy pojištění, případně připojištění. Naprostým základem je pojištění smrti úrazem a trvalé následky. Dále lze volit například denní odškodné při úrazu či pobytu v nemocnici v důsledku úrazu, bolestné nebo třeba kosmetické operace.

Článek Úrazové pojištění – co to je a jaké jsou možnosti? byl publikován 27. září 2010 v 00.00 v rubrice Pojištění. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...