O cestovním pojištění pěkně od začátku...

Tagy:  cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel

O cestovním pojištění pěkně od začátku...

Evropská unie nám jako obyvatelům členské země zaručuje jisté výhody, určitě bychom ale neměli spoléhat na její všemohoucnost. Pokud chceme cestovat, je na místě se řádně vybavit.

Proč cestovní pojištění?

Díky evropské kartičce pojištěnce máme po celé Evropské unii zajištěnou nutnou zdravotní péči za stejných podmínek, jako obyvatelé dané země. To však někdy nemusí znamenat žádnou velkou výhru, cestu to může v případě problémů řádě zkomplikovat. Jistotu nám pro tyto okamžiky poskytne kvalitní cestovní pojištění.

Cestovní pojištění slouží k zajištění rizik na cestě. Za pár korun denně máme jistotu, že v případě potřeby se nám dostane pomoci ze strany pojišťovny. Konkretizace pomoci, její podmínky a výše jednotlivých plnění pak vypovídají o kvalitě zajištění rizik.

Cestovní pojištění se obvykle sjednává pro zahraniční cesty, cena se může lišit dle destinace, zpravidla se cílové země dělí na země EU a další země. Velmi příjemná bývá možnost slev za sjednání online.

K čemu cestovní pojištění slouží?

Cestovní pojištění kryje celou řadu rizik. Jedná se o rizika zdravotní, ale i další, například si můžeme sjednat pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu či zavazadel.

Krytí léčebných výloh

Pro mnohé je nejdůležitější pojištění léčebných výloh. To nám zaručuje, že v případě návštěvy lékaře či jiného zdravotnického zařízení nebudeme hradit úkony ze svého, ale že je uhradí pojišťovna. Totéž platí i například pro léky.

Pojištění může zahrnovat i případné přivolání opatrovníka, převoz ostatků či další možné výdaje.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění může být sjednáno buď klasicky jako „necestovní“ či může být součástí balíčku cestovního pojištění. Obvykle se jedná o pojištění trvalých následků a smrti úrazem. Je výhodné proto, že v případě úrazu dostaneme jakési bolestné.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu patří mezi velmi podceňovanou součást cestovního pojištění. Mívá ještě tři podkategorie, a to odpovědnost za škodu na zdraví, na majetku a finanční náhrady.

Asistenční a právní služby

Pro některé cestovatele jsou zajímavé služby asistence a právní služby nabízené v rámci balíčku cestovního pojištění.

Další připojištění

Pojišťovny nabízejí řadu dalších možností, jak upravit balíček pojištění sobě na míru. Lze například zvolit vyšší plnění, při adrenalinových sportech sjednat zvláštní podmínky či pojištění storna zájezdu.

Pro dovolenou plnou adrenalinu se dobře připojistětePro dovolenou plnou adrenalinu se dobře připojistěte

Tuzemské cestovní pojištění

Pro mnohé je novinkou cestovní připojištění určené pro cesty po tuzemsku. Jelikož i tady mohou na cestovatele číhat různé nástrahy, je dobré zvážit sjednání pojištění. Tuzemské cestovní pojištění může ušetřit nemalé výdaje spojené s nenadálou událostí. Jeho součástí může být třeba úrazové pojištění či pojištění odpovědnosti za škodu.

Článek O cestovním pojištění pěkně od začátku... byl publikován 5. ledna 2010 v 10.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...