Bezpečnost práce v kostce

Tagy:  bezpečnost práce, hygiena, pracovní úraz, zákoník práce

Bezpečnost práce v kostce

Význam bezpečnosti práce je na mnoha pracovištích přehlížen. Často se celá věc řeší pouze formálně, pro zaměstnance i zaměstnavatele spočívá jenom v podpisu kusu papíru. Když ale dojde k úrazu či jakémukoliv jinému problému, může se situace docela zdramatizovat.

Úprava problematiky

Bezpečnost práce je upravena několika různými dokumenty. V prvé řadě je to zákoník práce. Dále však nelze zapomínat ani na zákoník o ochraně veřejného zdraví, zákoník o inspekci práce, dále existují další nařízení vlády a vyhlášky. Všechny tyto dokumenty jsou součástí Národní politiky bezpečnosti práce.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavateli vyplývá v souvislosti s bezpečností práce řada povinností. Zaměstnavatel musí svým zaměstnancům zajistit zdravé pracovní prostředí, které nebude samo o sobě vyvolávat nemoci z povolání nebo nahrávat úrazům. Zde je myšleno i na podmínky hygienické. Zaměstnavatel musí poskytnout veškeré ochranné pomůcky. Po zaměstnanci není možné požadovat plnění úkolu, u kterého je závažné podezření, že by ohrozilo zdraví jeho či spolupracovníka. Pokud bude zaměstnavatel na vykonání trvat, zaměstnanec má právo odmítnout, aniž se jednalo o nesplnění pracovních povinností. Zde se naráží například i na vykonávání činnosti bez potřebné kvalifikace, což by v některých oborech mohlo vést k vážné újmě na zdraví.

Nevhodné pracovní podmínky

Zaměstnanec má nárok požadovat zajištění vhodných pracovních podmínek. Zde se jedná hlavně o dodržování nároku na odpočinek, dále vhodné osvětlení a pracovní místo. V takových případech je třeba trvat na úpravě pracovních podmínek. Po několika upozorněních a absenci adekvátní reakce ze strany zaměstnavatele se pracovník může obrátit například na Český úřad bezpečnosti práce. Co se týče hygienických norem, je příslušným orgánem hygienická stanice.

Proškolení v oblasti bezpečnosti práce

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance proškolit v oblasti bezpečnosti práce. Minimálně jednou za rok se musí školení opakovat, samozřejmostí je úvodní proškolení při nástupu nového zaměstnance, zrovna jako při zavedení nové technologie či dalších změnách. Také musí vést dokumentaci ošetřující bezpečnost práce

Proškolení by mělo skutečně proběhnout, mělo by seznámit zaměstnance se vším, co potřebují pro zajištění vlastní bezpečnosti při práci i související legislativou. Zejména v oblastech se zvýšenými riziky se bezpečnost práce nesmí podcenit.

Článek Bezpečnost práce v kostce byl publikován 9. března 2011 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...