Úřad práce: jak pomáhá nezaměstnaným?

Tagy:  EURES, úřad práce, zaměstnání, nezaměstnanost, práce, mzda, práce v zahraničí, pracovní nabídky, pracovní místa

Úřad práce: jak pomáhá nezaměstnaným?

Úřad práce je instituce, která má za úkol pomáhat nezaměstnaným nebo obecně všem zájemcům o zaměstnání. Nabízí celou řadu služeb, vždy je ale třeba k řešení situace přistupovat aktivně a jejich služby brát jako pouhou podporu.

Informační služby

Úřad práce se věnuje poskytování informací uchazečům o zaměstnání, informace souvisejí s celou řadou témat dotýkajících se zaměstnanosti. Mohou to být záležitosti z oblasti pracovního práva, stavu trhu práce, možnosti zvyšování kvalifikace či podmínek práce v zahraničí.

Rekvalifikační kurzy

Úřad práce může řešit i kvalifikaci uchazečů. To vždy v souladu s potřebami trhu práce v daném regionu a sektoru a s možnostmi uchazeče. Takový kurz by úřad práce měl poskytnout bezplatně. Bohužel ne na všechny zájemce se dostane, kvalita kurzů se také různí dle konceptu a lektorů.

Dotace na zaměstnance

Úřad práce má vlastní dotační program, který nabízí zaměstnavatelům dotace na přijatého zaměstnance. Pro poskytnutí této dotace má vlastní podmínky, které se mohou lišit i dle regionu. Dotace má pokrýt část nákladů na zaměstnance a je podmíněna smluvními podmínkami, šancí na získání zaměstnaní či třeba vytvořením nového pracovního místa.

Webová databáze

Součástí služeb poskytovaných úřadem práce je také internetová databáze volných pracovních míst. Tato databáze je pak alternativou ke komerčním serverům zaměřeným na trh práce, často obsahuje nabídky, které jinými databázemi vůbec neprojdou. Proto by tedy nikdo při hledání práce neměl tuto možnost podcenit.

Práce v zahraničí

Najít si práci v zahraničí je další možností, jak vyřešit nezaměstnanost. Úřady práce už s touto variantou počítají, díky principům volného pohybu osob je celá situace mnohem jednodušší. Pro zájemce o práci v zahraničí je k dispozici zejména EURES, systém Evropských služeb zaměstnanosti. EURES pomáhá jak v oblasti zvyšování informovanosti občanů, tak přímo s hledáním zaměstnání.

Projekty úřadu práce

Díky prostředkům proudícím z fondů Evropské unie byl započat další druh činnosti, a to realizace projektů. Projekty jsou zaměřeny na pomoc různého charakteru. Jednat se může o systém rekvalifikací či jiných kurzů, pomoc při hledání práce novými cestami, navazování spolupráce se zaměstnavateli či zvyšování kvalifikace také prostřednictvím stá­ží.

Projekty jsou obvykle zaměřené na užší okruh aktivit a určitou blíže specifikovanou cílovou skupinu. Středem zájmu bývají často mladí lidé bez kvalifikace a bez praxe, lidé s handycapem či osoby starší 50 let. Mezi speciální projekty patří také kariérní poradenství.

Článek Úřad práce: jak pomáhá nezaměstnaným? byl publikován 2. července 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...