Zákoník práce, Bible zaměstnanců

Tagy:  dohoda o provedení práce, dpp, smlouvy, pracovní vztah, zákoník práce, právo, pracovník, zaměstnanec

Zákoník práce, Bible zaměstnanců

Zákoník práce je pramen informací, který by se měl stát novou Biblí každého zaměstnavatele i zaměstnance. Na zaměstnavatele má obyčejný „smrtelník“ často pramalý vliv, o to spíše by ho měl znát sám.

Zákoník práce

Zákoník práce je zákoník, tedy souhrn norem upravujících oblast pracovního práva. Zákoník práce se neustále vyvíjí, staré verze jsou vytlačovány těmi novějšími. V současné době je aktuálním zákoníkem Zákon č. 262/2006 Sb., který vstoupil v platnost 1. ledna 2007. Nahradil dříve platný zákoník práce č. 65/1965 Sb.

K čemu je zákoník práce dobrý?

Zákoník práce upravuje oblast pracovního práva, tedy téměř vše, co vyplývá ze vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. V některých situacích upravuje situace nekompromisně tzv. kogentním způsobem. Dotčené osoby tedy musejí postupovat přesně dle normy, nemají volnost v jednání. Naproti tomu tzv. dispozitivní normy dávají účastníkům jistou volnost.

Zákoník práce v podstatě zajišťuje relativně bezproblémový vztah zaměstnanec – zaměstnavatel. Zaručuje oběma stranám přijatelné podmínky, za kterých vztah má fungovat. Vymezuje práva a povinnosti obou stran, což je velmi důležité. Každý zaměstnanec by ho tedy měl alespoň na základní úrovni znát, být schopen v něm hledat potřebné informace a umět je použít. Nezřídka se totiž stává, že méně férový zaměstnavatel vezme zaměstnance na hůl v rozporu se zákoníkem. Je na zaměstnanci, aby se bránil, zákoník práce je v tomto okamžiku jeho podporou.

Nový zákoník práce se snaží o liberalizaci pracovního práva. V této otázce se neshoduje tripartita, zaměstnavatelé jsou výrazně pro zásadnější liberalizaci, naopak odbory ji odmítají.

Co zákoník práce upravuje?

Zákoník práce upravuje celou řadu oblastí. Mezi ně patří například subjekty, kterých se tato oblast práva dotýká, dále se zabývá pracovními poměry, jejich druhy, vznikem, změnami i skončením pracovního poměru, pracemi konanými mimo pracovní poměr (tedy dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti) či odpovědností za škodu.

Kde zákoník práce získat?

Zákoník práce je dostupný každému. V dnešní době je asi nejoblíbenější jeho elektronická verze, která je zcela zdarma k získání na webu. Pro příznivce papírové podoby pak není problém zákoník zakoupit v obchodech, je vydáván několika nakladatelstvími. Jeho cena se pohybuje v řádech desetikorun. Lze zakoupit také verzi rozšířenou o výklad.

Článek Zákoník práce, Bible zaměstnanců byl publikován 30. června 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...