Insolvenční zákon v kostce

Tagy:  dluhy, oddlužení, úpadek, konkurz, insolvence, insolveční rejstřík, insolvenční zákon, platební neschopnost

Insolvenční zákon v kostce

Insolvenční zákon patří mezi relativní novinky. Platný je od května 2006, v účinnost přešel až 1. ledna 2008. Seznámit by se s ním tak měla široká veřejnost, jelikož se každoročně zvyšují počty insolvenčních řízení a již se nejedná o nic ojedinělého.

Řešení insolvence

Insolvenční zákon je pouze jiný název pro zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Jedná se o zákon 182/2006 Sb., který nahradil do té doby existující zákon o vyrovnání a konkurzu.

Zákon upravuje řešení již nastalého nebo hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením za účelem uspořádání majetkových vztahů a maximálního možného uspokojení věřitelů. Upravuje však i možné oddlužení dlužníka.

Základní pojmy

V základních ustanoveních nalezneme mnoho dosud nepoužívaných pojmů. Kromě vysvětlení základních termínů zde najdeme velmi důležitou informaci o tom, co je vlastně úpadek. Jedná se totiž pouze o situaci, kdy má dlužník dva a více věřitelů, peněžité závazky nebyly ani do doby 30 dnů po lhůtě splatnosti uspokojeny a dlužník je není schopen plnit. Je zde definována i neschopnost závazky hradit. Dále u podnikatelů platí, že jsou neschopni závazky hradit i v případě, že souhrn dluhů převyšuje hodnotu vlastněného majetku. O hrozící úpadek se pak jedná v případě, že lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen dostát závazkům.

Procesní subjekty

Zákon vymezuje, jaké subjekty jsou účastny řízení. Kromě dlužníka a věřitelů jsou to pak insolvenční soud, insolvenční správce (případně další správci), státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a likvidátor dlužníka. Zejména problematika insolvenčního správce je zákonem široce řešena.

Řešení situace

Zákon upravuje problematiku insolvenčního řízení obecně a dále pak možnosti řešení situace. Zákon zná konkurz, reorganizaci a konečně pak oddlužení v případě dlužníků nepodnikatelů. Samostatně řeší úpadek finančních institucí. Upravuje také jednání věřitelů, možnosti ovlivnění procesu z jejich strany.

Uplatňování pohledávek

Věřitelé uplatňují své nároky na uspokojení pohledávky prostřednictvím podání přihlášky. Zákon upravuje problematiku vymezení pohledávek a pak celý proces související s přihláškou, jejím podáním a přezkoumáním.

Insolvenční rejstřík

Novou záležitostí je také insolvenční rejstřík. Zákon upravuje jeho podstatu, zanášení záznamů do rejstříku a jejich vyškrtnutí.

Článek Insolvenční zákon v kostce byl publikován 13. července 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...