Živnostenský zákon aneb neznalost neomlouvá

Tagy:  živnostenský zákon, živnosti, odpovědný zástupce, podnikání, provozovny

Živnostenský zákon aneb neznalost neomlouvá

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Co zákon ustanovuje?

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání, nebo-li živnosti a kontroluje jejich dodržování. Živností je podle zákona chápána soustavná činnost, která je provozována samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, která je motivována vlastním ziskem při současném dodržování podmínek daných tímto zákonem.

Kdo může živnost provozovat?

Podle zákona může živnost provozovat fyzická i právnická osoba (týká se to také osob, která nemají sídlo na území České republiky). Fyzická osoba může živnost provozovat po dovršení 18 let, kdy je právně způsobilá a zároveň i trestně bezúhonná (pro doložení bezúhonností je nutný výpis z trestního rejstříku). Pokud je pro provozování živnosti nutná odbornost, je nutné dodat doklady o odborné kvalifikaci. Doba a typ dokladu se liší podle typu živnosti a odbornosti, kterou vyžaduje.
Překážkou při zřizování živnosti je vyhlášení konkursu na majetek právnické nebo fyzické osoby nebo pokud soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření.

Kdo je odpovědný zástupce?

Zákon dále dovoluje provozovat živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce – jedná se o fyzickou osobu, kterou podnikatel ustanoví a která odpovídá za správné řízení živnosti a dodržování živnostenskopráv­ních předpisů. Zástupce však musí splňovat podmínky pro povolení živnosti (věk nad 18 let, bezúhonnost a právní odpovědnost). Podnikatel je dále povinen ustanovení, ale i zrušení funkce odpovědného zástupce ohlásit živnostenskému úřadu. Změnu odborného zástupce je podnikatel nucen provést i v případě, kdy zástupce po dobu více než 15 dní neplní z určitých důvodu své povinnosti.

Co se rozumí termínem provozovna?

Provozovnou se rozumí místo (prostor) ve kterém je živnosti provozována – za provozovnu je považován i automat nebo mobilní provozovna (podmínkou je, aby byla přemístitelná a nebyla na jednom místě umístěna déle než tři měsíce). Dále je povoleno živnost provozovat na více provozovnách, na které má provozovatel vlastnické nebo uživatelské právo. Podnikatel také zodpovídá za to, že provozovna odpovídá prostoru, kde se daná živnost může provozovat v souladu s právní normou.

Komu připadá živnost v případě úmrtí?

Zákon také ustanovuje postup při úmrtí podnikatele, kdy je živnost převedena správce dědictví, dědice ze zákona (pokud není dědic stanoven v závěti), insolvenčního správce ustanoveného soudem nebo partner či manžel zemřelého, pokud v živnosti nepokračují dědicové.

Celé znění zákona si můžete pročíst na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/…nt77449.html

Článek Živnostenský zákon aneb neznalost neomlouvá byl publikován 4. listopadu 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...