Osobní bankrot není novinkou

Tagy:  dluhy, splácení, exekuce, osobní bankrot, oddlužení, insolvence, insolvenční zákon, dlužník, věřitel, úpadek

Osobní bankrot není novinkou

Nikoho asi nepřekvapí, že statistiky vypovídají jednoznačně o zadlužování se českých domácností. Další neméně překvapivou zprávou je klesající schopnost tyto závazky hradit. Občané se tak dostávají do nepříjemné situace – mají často i více věřitelů a nejsou schopni své závazky hradit dle smluvených podmínek, případně je hradí s velkými obtížemi. Možnost, jak takovou situaci řešit, nabízí insolvenční zákon.

Insolvenční zákon

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, také označovaný jednoduše jako insolvenční zákon, řeší úpadek a způsoby, jakými ho lze řešit. Konkrétně se mu věnuje část II. – způsoby řešení úpadku, hlava V. – oddlužení.

Koho se osobní bankrot týká?

Osobní bankrot je řešení určené pro fyzické osoby, které nejsou podnikateli a mají více než jednoho věřitele. Těmto osobám hrozí, nebo již nastal úpadek. Úpadek znamená, že dlužník není schopen plnit závazky ani do 30 dnů po splatnosti.

Jak na to?

Osoba nacházející se úpadku či osoba, které úpadek hrozí, podává soudu žádost na vyhlášení insolvence a zároveň na oddlužení. Součástí této žádosti je také soupis majetku a závazků a doložené příjmy za poslední 3 roky. Dlužník také musí zajistit, že uspokojí všechny své věřitele minimálně ze 30 procent. S věřiteli se však lze domluvit i na nižší části. Soud pak rozhoduje o dalším postupu.

Velkou výhodou je, že tímto úkonem je dlužník chráněn před exekucemi.

Možnosti oddlužení

K oddlužení může dojít v podstatě dvěma způsoby. Dlužník může rozprodat majetek a získanými prostředky splatit dluh nebo může dluh splácen na základě splátkového kalendáře. U splátkového kalendáře se dlužník může dostat do situace, kdy mu bude z příjmu strháváno vše nad rámec tzv. nezabavitelné částky. Dlužník se také zavazuje, že bude splácet dluh po následujících pět let a že se bude snažit splatit maximální možnou část dluhu.

Všechno má svá pravidla

U osobního bankrotu platí jasně stanovená pravidla a lze jen doporučit držet se jich „do puntíku“. Platí zde například povinnost pracovat, v krizových situacích pak nevyhýbat se práci. Na dary a dědictví se může vztahovat povinnost jejich zpeněžení.

V případě, že dlužník neplní, co slíbil, může soud své rozhodnutí zrušit.

Článek Osobní bankrot není novinkou byl publikován 14. února 2010 v 19.30 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...