Osobní bankrot

Osobní bankrot

„Rychlá půjčka ihned a snadno!“ „Splňte si své sny již dnes!“ Každý jistě slyšel podobné výzvy. Je těžké se jim vyhnout, zvláště pokud se na nás neustále valí z obrazovek, rádií a stránek internetu. Je však nutné si uvědomit, že za těmito lákavými tvrzeními se často skrývá závazek ve formě dlouhodobého a nákladného splácení.

Mnozí z nás však nedokáží odolat lákavému vábení či snad chtějí pouze pomoci svým blízkým. Snadno tak mohou přecenit své finanční možnosti. Ke splácení dluhů si znovu půjčí a roztáčejí tak dluhovou spirálu, ze které není cesty ven.

Možným východiskem z podobně těžké životní situace je vyhlášení osobního bankrotu. Ke snadnější orientaci v poměrně složité problematice jsme pro Vás připravili tohoto stručného průvodce.

Možná cesta ven z dluhové spirály

Osobní bankrot, známý rovněž jako oddlužení, je poměrně novou možností pro ty dlužníky, kteří mají snahu svoji situaci řešit. Vyhlášení osobního bankrotu je způsob řešení úpadku, kdy jsou žadatelovy dluhy sjednoceny. Zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.

Jedná se tedy o způsob, jak se zbavit dluhů, které již dlužník nedokáže splácet. Nejedná se však o možnost pro každého. Nutnou podmínkou je ochota dostát alespoň části svých závazků a splnit další podmínky stanovené insolvenčním zákonem.

Institut osobního bankrotu mohou využít fyzické osoby, manželé a nově i OSVČ.

Podmínky osobního bankrotu

Osoba, jež může dle insolvenčního zákona podat insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení fyzické osoby, musí naplňovat zákonem vyžadované znaky úpadku:

  • více věřitelů
  • peněžité závazky s úhradou více než 30 dnů v prodlení po splatnosti
  • neschopnost tyto závazky plnit (tzv. platební neschopnost)

Dlužník musí splňovat všechny výše uvedené podmínky pro podání návrhu současně.

Podáním insolvenčního návrhu, ke kterému je oprávněn jak dlužník, tak věřitel, dochází k zahájení insolvenčního řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o úpadku dlužníka a způsobu jeho řešení.

Jedním z možných způsobů řešení je právě osobní bankrot. Tudíž pouze dlužník, který si přeje řešit svoji situaci touto cestou, povinně přikládá spolu s insolvenčním návrhem také návrh na oddlužení.

Platební neschopnost

Platební neschopnost je splněna na straně dlužníka, pokud naplňuje jeden ze čtyř níže uvedených znaků. Jedná se o důležitou podmínku přijetí návrhu na oddlužení soudem. Dlužník je v platební neschopnosti pokud:

  • zastavil platby podstatné části svým věřitelům
  • neplní podstatnou část svých závazků po dobu delší než tři měsíce po lhůtě jejich splatnosti
  • pokud již není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných závazků výkonem rozhodnutí či exekucí
  • jestliže dlužník nesplnil svoji informační povinnost uloženou insolvenčním soudem

Pozor na zamítnutí návrhu

Insolvenční zákon vyžaduje pro úspěšné podání návrhu na osobní bankrot splnění dalších podmínek. Nejsou-li splněny, mohou vést k zamítnutí návrhu insolvenčním soudem. Soud návrh zamítne zejména pokud:

  • lze důvodně předpokládat, že dlužník domáhající se osobního bankrotu sleduje podáním návrhu nepoctivý záměr pokud hodnota plnění, které by obdrželi nezajištění věřitelé, byla nižší než 30% z jejich pohledávek (toto neplatí, pokud věřitelé vysloví souhlas)
  • jestliže návrh na povolení oddlužení (osobní bankrot) podala znovu osoba, o jejímž návrhu již bylo rozhodnuto dříve
  • pokud dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností

Je evidentní, že problematika osobního bankrotu není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Je nutné splnit výše uvedené podmínky, aby mohl být Váš návrh na osobní bankrot úspěšně přijat.

S posouzením Vaší konkrétní situace a podáním návrhu k příslušnému insolvenčnímu soudu Vám ochotně pomůžeme. V mnoha případech se mnohokrát vyplatí vynaložit úsilí a návrh podat, jelikož se může jednat o jednu z mála cest ze svízelné životní situace.

Nicméně to není cesta jednoduchá, vyžaduje značné sebeobětování a zodpovědný přístup ze strany dlužníka!

Podejte co nejdříve návrh!

Článek Osobní bankrot byl publikován 13. února 2014 v 21.15 v rubrice Půjčky. Autorem článku je redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...