Státní dluh v kostce

Tagy:  státní dluh, věřitelé, rozpočet, schodek, státní finance, bankrot, ekonomika, ČR, Česká republika, veřejné finance

Státní dluh v kostce

Státní dluh je téma, které se především v předvolebním období dostává do zájmu nejen médií. Většinou ale vyplouvají na povrch informace málo srozumitelné a takové, jejichž smyslem je manipulovat.

Jak státní dluh vzniká?

Státní dluh je výsledkem hospodaření vlády. Přímo souvisí se shodkovým rozpočtem, tedy takovým rozpočtem, kde strana výdajů převyšuje stranu příjmů. Tento shodek nemůže být financován ani například z vytvořených rezerv, prostředky se tedy musí hledat v externích zdrojích.

Financování dluhu

V souvislosti se zadlužováním státu přichází na řadu otázka, kdo je vůbec v tomto případě věřitelem, komu stát dluží. Prostředky na financování státního dluhu jsou získávány emisí státních cenných papírů či celou řadou půjček, včetně půjček od Evropské investiční banky či jiných institucí. Chudé země mají možnost čerpání financí také ze speciálních fondů.

Právě dle typu věřitele se rozlišuje tzv. vnitřní a vnější zadlužení. U vnitřního zadlužení jsou věřiteli tuzemské subjekty, tedy fyzické a právnické osoby, u vnějšího zadlužení jde zejména o mezinárodní instituce.

Problém státního dluhu v České republice

V posledních letech je existující státní dluh České republiky žhavým tématem. Jeho aktuální výše není v porovnání s jinými vyspělými ekonomikami nikterak závratná, alarmující je však jeho vývoj. Právě tempo růstu zadlužení a způsob, kterým k němu došlo, je tím nejzávažnějším problémem.

Dalším problémem je struktura výdajů, které vedly ke vzniku shodku a tím pádem i dluhu. Zadlužování může být i relativním přínosem, a to zejména v situaci, kdy se z výdajů stává investice. V případě, že jsou prostředky vkládány do poskytování kvalitního vzdělání, hospodárné výstavby infrastruktury či třeba do výzkumu, má toto zadlužování smysl.

Současná čísla

V současnosti je odpovídá výše státního dluhu zhruba 36 % HDP. Toto číslo není v porovnání s jinými zeměmi znepokojující. Problém však vyvstává v okamžiku, kdy se objeví rostoucí tendence zadlužování. Od roku 1996 totiž dochází až na výjimky k neustálému meziročnímu růstu shodku. V roce 2009 se pak tyto shodky projevily dluhem ve výši zhruba 1,2 bilionu korun.

Nepříznivá je taktéž tendence k získávání zahraničních věřitelů Dlužit externím subjektům je totiž značně rizikovější. Nejen že mají sklon k radikálnějšímu řešení v okamžiku, kdy není věřitel schopen splácet, s těmito závazky jsou také spojená značná kurzová rizika.

Článek Státní dluh v kostce byl publikován 4. listopadu 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...