Státní rozpočet jako článek veřejných financí

Tagy:  státní rozpočet, sr, státní dluh, veřejný dluh, schodek, bilance

Státní rozpočet jako článek veřejných financí

Jedním ze zásadních článků veřejných financí je právě státní rozpočet. Každý rok se s tímto pojmem mnohokrát setkáváme, a s ním s řadou dalších termínů.

Státní rozpočet se sestavuje vždy na jeden rok. Jedná se ve své podstatě o odhad příjmů a výdajů státních peněz, tedy o rámcovou podobu hospodaření státu. To celé má vést k přerozdělení peněz v ekonomice tak, aby stát mohl efektivně fungovat.

Funkce státního rozpočtu

Státní rozpočet má tři základní funkce. Alokační funkce zajišťuje určité produkty občanům, které získají mimo tržní mechanismus, a to zdarma nebo za úplatu. Do této oblasti patří například školy, silniční síť či veřejné osvětlení. Dalším úkolem státního rozpočtu je redistribuce čili přerozdělení. To zajišťuje zmírnění sociálních nerovností mezi obyvatelstvem. Patří sem například dávky státní sociální podpory či starobní důchody. Poslední stabilizační funkce má pracovat s cyklickým vývojem ekonomiky, a tím zmírňovat dopady na ekonomiku v době krize.

Státní rozpočet jako bilance

Na jedné straně státního rozpočtu stojí příjmy. Mezi ně patří především daně včetně příjmů ze sociálního zabezpečení, cla, správní a soudní poplatky, příjmy plynoucí z činnosti organizačních složek státu i podniků se státní účastí, příjmy plynoucí z pronájmu či prodeje nemovitostí vlastněných státem, pokuty či výnosy z poskytnutých půjček.

Druhou, často výraznější částí rozpočtu je strana výdajů. Prostřednictvím výdajů stát přesouvá vybrané finanční prostředky na místa, kde jich je třeba. Jedná se především o organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní sociální podporu, starobní důchody, vládní nákupy a další.

Typy státního rozpočtu

Existují tři typy státního rozpočtu. Každá země obvykle využívá pouze jeden z těchto typů.

Vyrovnaný rozpočet

Jelikož se jedná o bilanci, základním typem rozpočtu je rozpočet vyrovnaný. Ten předpokládá, že příjmy a výdaje se budou rovnat. To je však velmi problematické, a to ze dvou důvodů. Státní rozpočet se schvaluje ještě před začátkem rozpočtového období, a proto se jedná opravdu o plán vytvořený na základě odhadu. Vyrovnaný rozpočet také hůře zohledňuje nenadálé události a skutečné potřeby. Velkou výhodou však je, že nedochází k zadlužování stá­tu.

Schodkový rozpočet

Nejrozšířenějším typem rozpočtu je rozpočet schodkový, deficitní , kde jsou výdaje vyšší než příjmy. Svojí podstatou přispívá k růstu ekonomiky, na druhou stranu napomáhá k inflaci. Výsledkem deficitního rozpočtu je státní zadlužení.

Přebytkový rozpočet

U přebytkového rozpočtu jsou příjmy vyšší než výdaje. Využívá se spíše výjimečně, například při splácení státních dluhů. Ekonomiku brzdí a působí proti inflaci.

Článek Státní rozpočet jako článek veřejných financí byl publikován 11. listopadu 2009 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...