Finanční gramotnost konečně ve středu zájmu

Tagy:  dluhy, zadlužení, finanční gramotnost, finance, půjčka, bankrot, poradenství, rodinné výdaje

Finanční gramotnost konečně ve středu zájmu

Finanční gramotnost“, pojem stále častěji se objevující v médiích konečně začíná nabývat na významu. V dnešní společnosti je totiž finanční gramotnost velmi důležitá, o čemž se můžeme jednoduše přesvědčit. Tisíce nezvladatelně zadlužených domácností u nás i ve světě hovoří jasně: je třeba s tím něco dělat.

Co je finanční gramotnost?

Pojem finanční gramotnost nemá asi jednu jedinou správnou definici. Pod tento pojem spadá celá řada znalostí, dovedností a postojů, které umožňují člověku orientovat se na finančním trhu, vystupovat na něm, také ale finančně zabezpečit sebe a svou rodinu. Jednoduše řečeno zajišťují racionální přístup k tématu finance.

Proč je tak důležitá?

V dnešním světě je relativně jednoduché půjčit si na cokoliv, utratit úspory v mžiku nebo během sekundy o všechno přijít. Výsledkem jsou tak jedinci nebo celé rodiny, které se nacházejí v tísni, často bez možnosti situaci uspokojivě řešit. Právě proto, aby k těmto krizovým situacím nedocházelo, je třeba racionálně jednat. A bez finanční gramotnosti to jde velmi těžko.

Jak se provádějí změny v gramotnosti občanů?

Změny ve společnosti směrem ke společnosti finančně gramotné je třeba provádět na více úrovních. V současnosti se rozbíhají projekty na podporu vzdělání v této oblasti u nejmenších – u školáků, kteří již běžně s financemi do styku přicházejí, kteří jsou ale zároveň snadno ovlivnitelní jak ze strany rodiny, tak ze strany médií. Ti se tedy budou učit základním znalostem a dovednostem, budou se u nich budovat hodnoty vedoucí k racionálnímu chování v otázce financí.

U dospělých je třeba finanční gramotnost zvyšovat také, provádí se to například prostřednictvím různých osvětových akcí či kampaní. Rozbíhají se projekty zaměřené na poradenství či zvyšování informovanosti nejširší společnosti.

Je třeba učit obezřetnosti

To nejdůležitější v této problematické oblasti je obezřetnost. Občané se musí naučit být obezřetný, kalkulovat, promýšlet a plánovat. Největším problémem jsou agresivní reklamní politiky společností. Ty často zamlčují podstatné a také méně příjemné informace, podporují chtíč v potenciálních zákaznících a vzbuzují pocit snadno získaných peněz.

I při hledání informací o finančních tématech je třeba umět rozlišit reklamní triky od informací, důležité je být kritický a snažit se získávat informace komplexně. To plus nabyté znalosti o fungování finančních mechanismů vede k vysoce efektivnímu jednání v oblasti financí.

Článek Finanční gramotnost konečně ve středu zájmu byl publikován 24. června 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...