Veřejná obchodní společnost v kostce

Tagy:  obchodní společnosti, v. o. s., veřejná obchodní společnost, obchodní rejstřík, právní forma podnikání

Veřejná obchodní společnost v kostce

Veřejná obchodní společnosti, zkratkou pouze v. o. s. je jedna z právních forem podnikání. Rozhodně se s ní ale nesetkáme tak často jako třeba se společností s ručením omezeným. Má ale jistá specifika, která mohou někomu pro jeho podnikání vyhovovat.

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností. Kompletně je ošetřena obchodním zákoníkem, konkrétně ji nalezneme v § 76 až 92. To, že se jedná o osobní společnost, určuje nejednu vlastnost této právní formy.

Základní charakteristiky společnosti

Tato obchodní společnost se v mnohém liší od společností, se kterými se běžně setkáváme. Fakt, že je osobní společností, napovídá, že společnost vedou přímo její majitelé osobně. Majitelé, lépe řečeno společníci, musí být vždy minimálně dva. Společníci se nejen osobně podílejí na vedení společnosti, navíc také ručí za všechny její závazky. U tohoto typu společnosti totiž ručí osobně celým svým majetkem společně a nerozdílně. Od tohoto se odvíjí jedno omezení, a to že společník nesmí stejným způsobem ručit u žádné jiné společnosti. Navíc z toho plyne riziko, že v případě problémů se může i sám společník dostat do finančních potíží. Výhodou však u této společnosti je, že není třeba při založení upisovat žádný základní kapitál.

Společníci

Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba. V prvním případě musí splňovat podmínky pro provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu. V případě právnické osoby, všechny povinnosti související s pozicí ve společnosti plní její statutární orgán.

Založení a vznik společnosti

Společnost je založena společenskou smlouvou, která musí obsahovat zákonem dané náležitosti. Název společnosti musí uvádět právní formu, a to buď zkratkou jako v. o. s. nebo veř. obch. spol., nebo jako „a spol.“ v případě, že se společně s tím objevuje jméno alespoň jednoho společníka. Krom zákonem stanovených údajů se zpravidla ve smlouvě uvádí i další důležitá ujednání, řeší se třeba nakládání se ziskem nebo rozdělení majetku v případě zrušení společnosti.

Společnost musí být registrována v obchodním rejstříku. Vzniká tedy dnem zápisu do něj, založení se však váže již na podpis společenské smlouvy.

Zrušení a zánik společnosti

Společnost bývá zrušena nejčastěji na základě výpovědi společníka, rozhodnutím soudu, například v souvislosti s konkurzem, na základě právní události, jako třeba smrti společníka nebo ztrátě způsobilosti k právním úkonům. Společnost pak zanikne výmazem z obchodního rejstříku.

Článek Veřejná obchodní společnost v kostce byl publikován 19. července 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...