Všeobecné obchodní podmínky čtěte pečlivě

Tagy:  podmínky, pojištění, smlouva, podmínky smlouvy, všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky čtěte pečlivě

Kdykoli si něco koupíme nebo necháváme poskytnout určitou službu, uzavíráme kupní smlouvu. V běžném obchodě se nejedná sice o fyzickou kupní smlouvu, samotným činem však fakticky k jejímu uzavření skutečně dochází. S kupní smlouvou souvisejí také určitá práva i povinnosti, vzniká vztah mezi zúčastněnými stranami.

O co se jedná?

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vždy nějakým způsobem ošetřen. V základě je to upraveno zákony, dále je stanovení podmínek na vzájemné dohodě. Málokdy se však se zákazníkem bližší podmínky obchodu řeší, obvykle bývají prodávajícím pouze předloženy k potvrzení. Buď se stvrzují samostatně, nebo pouhou skutečností, že jsme koupili.

Všeobecné obchodní podmínky upravují kromě základních věcí, jako jsou strany kupní smlouvy třeba i další, někdy dost zásadní oblasti. Mohou třeba pojednávat o reklamačních podmínkách, o možnostech výměny či úpravy.

Význam u internetových obchodů

Při koupi v běžném kamenném obchodě se s všeobecnými obchodními podmínkami nesetkáme. Pravý opak je typický pro nakupování na internetu. Zde totiž dochází k uzavření kupní smlouvy bez přítomnosti zúčastněných. Prodávající tak zpravidla uvádí podmínky, za kterých zboží prodává a na kupujícím je rozhodnutí, zda přijímá a obchod uzavře, či nikoliv.

Všeobecné obchodní podmínky bychom měli číst pozorně, protože upravují oblasti jako možnost odstoupení od smlouvy, reklamační proces, platební a dodací podmínky. Nově se zde setkáme často také s odstavcem věnovaným případům nepřevzetí zboží a různým penalizacím.

Každý seriozní prodejce má volně přístupné všeobecné obchodní podmínky, takové, které jsou srozumitelné a nesnaží se obejít zákonná ustanovení.

Banky a pojišťovny

S obdobou všeobecných obchodních podmínek se setkáváme i u bank a pojišťoven. Jsou obvykle mnohem delší a také komplikovanější. Komplikovanost a nesrozumitelnost běžnému člověku je typická zejména pro podmínky u pojišťoven. Ty totiž upravují rizika a hlavně také výluky. Pokud tedy sjednáváme pojištění, je důležité tyto podmínky prostudovat. Právě zde se totiž jednotlivé pojišťovny od sebe liší. Pokud tak neučiníme, může se stát, že v okamžiku pojistné události a požadování plnění nám pracovníci vysvětlí, že na toto se pojištění nevztahuje.

Všeobecné obchodní podmínky v případě bank není třeba tak důkladně prostudovávat, je to ale přeci jen stále důležitější. Především díky narůstajícímu využívání internetových transakcí a krádežím dat je třeba vědět, jakým způsobem jsme jako klienti chráněni a na co máme nárok.

Článek Všeobecné obchodní podmínky čtěte pečlivě byl publikován 1. března 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...