Strukturální fondy Evropské unie, možná cesta financování

Tagy:  Strukturální fondy, ESF, ERDF, EU, Evropská unie, projekty

Strukturální fondy Evropské unie, možná cesta financování

Mnoho subjektů hledá cesty, jak financovat svoji činnost. Často se přitom jedná o subjekty nabízející důležité služby či jinak významně přispívající společnosti, mnohokrát však nejsou ziskové a tudíž se netěší zájmu ze strany podnikatelů. Jednou z cest k větší nezávislosti na přízni dárců pak může být využití zdrojů ze strukturálních fondů.

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy jsou jedním z nástrojů Evropské unie podporující rozvoj regionů a také k posílení vzájemné soudržnosti v rámci společenství. Jsou tedy v prvé řadě určeny pro použití tam, kde se nedostává finančních prostředků potřebných k zajištění kvalitního vzdělání, péče o potřebné nebo například k posílení vzájemné spolupráce mezi některými sektory či v rámci regionů.

Jednotlivé fondy

Do strukturálních fondů je zahrnována řada jednotlivých fondů, které jsou určeny pro podporu v rámci určitých oblastí. Dva nejznámější a také nejčastěji využívané fondy jsou Evropský fond pro regionální rozvoj, zkratkou pouze ERDF, a Evropský sociální fond zkracovaný na ESF. Dále existují například fondy pro podporu rybolovu či zemědělství.

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond má vyčleněny prostředky určené k financování projektů v oblasti vzdělávání, aktivit přispívajících k zaměstnanosti, v oblasti rovných příležitostí či podpory lidí hendikepovaných či nezkušených. V globále se tedy snaží pomáhat v oblasti zaměstnanosti, podpořit konkurenceschopnost jedinců a přispět k jejich úspěšnému začlenění v rámci trhu práce.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj si klade za cíl zvýšit kvalitu infrastruktury, podporovat vznik nových pracovních míst, podporovat rozvoj malých a středních podniků a technologií. Středem zájmu je také přispět v oblasti ochrany životního prostředí a rovněž podpořit turismus.

Získávání prostředků z fondů

Cesta k prostředkům získaným ze strukturálních fondů vede přes podání projektu. Každý z fondů má určité programy, každý z programů je věnován vymezené oblasti podpory. Setkáváme se pak s vytyčením podmínek, za kterých je možné prostředky získat.

Celý proces začíná prostudováním podmínek a sepsáním projektu. Zde se prezentuje a obhajuje vlastní záměr, stanovují se náklady na realizaci projektu, dokládá se schopnost projekt úspěšně dokončit. Celá žádost pak prochází schvalovacími řízeními, ve kterých se rozhodne, který ze záměrů bude podpořen.

Článek Strukturální fondy Evropské unie, možná cesta financování byl publikován 23. ledna 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...