Nezaměstnanost v ČR

Tagy:  nezaměstnanost, frikční nezaměstnanost, sezonní nezaměstnanost, cyklická nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost v ČR

Úvod článku věnuji výkladu pojmu míra nezaměstnanosti, jednotlivým druhům nezaměstnanosti, příčinám jejich vzniku a základním nástrojům hospodářské politiky pro boj s nezaměstnaností.

Míra nezaměstnanosti patří mezi základní makroekonomické ukazatele a vypovídá o celkovém dění v dané ekonomice. Míra nezaměstnanosti je vyjádřena jako podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Nezaměstnaným se rozumí ten, kdo nemá placené zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci hledá a je ochoten v určitém časovém horizontu do práce nastoupit. Podle příčin se rozlišují tři základní druhy nezaměstnanosti, a to frikční, cyklická a strukturální.

Typy nezaměstnanosti

Frikční nezaměstnanost

Tento typ nezaměstnanosti je ovlivněn zejména průběhem životního cyklu. Patří sem například lidé, kteří hledají zaměstnání těsně po ukončení vzdělání nebo ti co odešli z původního místa dobrovolně a hledají jiné pro ně zajímavější uplatnění.

Strukturální nezaměstnanost

Tento typ nezaměstnanosti je způsoben díky nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po konkrétních profesích. Tento typ nezaměstnanosti se týkal například regionů orientovaných na těžbu, kde byli převážně pracovníci školení na důlní činnost, která je velice specifická, tedy pro jiné obory málo využitelná. V situaci, kdy dojde k v tomto regionu k útlumu těžby, tito pracovníci přijdou o práci a jejich kvalifikace jim neumožňuje získat práci v jiném oboru.

Cyklická nezaměstnanost

Souvisí s vývojem hospodářského cyklu. V případě kdy se ekonomika nachází v recesi, míra nezaměstnanosti roste a analogicky pokud ekonomika roste, míra nezaměstnanosti se snižuje.

Mezi další druhy nezaměstnaností by se dala zařadit ještě například sezonní nezaměstnanosti, která souvisím především s kolísavou poptávkou po sezonních pracovnících, například ve stavebnictví nebo zemědělství.

Boj s nezaměstnaností

Každá vláda disponuje několika základními nástroji hospodářské politiky, kterými se snaží bojovat s nezaměstnaností. Tyto nástroje je možné rozdělit na aktivní a pasivní.

Aktivní nástroje

Ke snižování nezaměstnanosti dochází v rámci uskutečňování proti cyklické politiky, tedy snaha ovlivnit cyklickou nezaměstnanost. Jedná se o expanzivní kroky, které vedou k vytváření pracovních míst a stimulaci poptávky.

Pasivní

Tyto nástroje zmírňují dopady nezaměstnanosti, do této kategorie patří například vyplácení dávek v nezaměstnanosti a podobně.

Míra nezaměstnanosti v ČR

V posledních měsících došlo v České republice k poměrně prudkému růstu nezaměstnanosti. Tento růst je způsoben zejména díky hospodářské krizi, což nutí některé podniky omezovat výrobu a propouštět. Jen pro ilustraci, zatímco v prosinci roku 2008 byla nezaměstnanost na úrovni 6 %, únorové statistiky roku 2009 hovoří již o nezaměstnanosti na úrovni 7,4 %, což je dosti vysoký nárůst. Podle hospodářské komory České republiky však mají těžké časy teprve přijít, protože mnoho podniků ještě s plánovaným propouštěním nezačalo.

Mezi nejhůře postižené regiony patří Mostecko (14,7 %), Jesenicko (14,5 %), Bruntálsko (13,6 %), Znojemsko (13,4 %), Karvinsko (13,3 %) a Hodonínsko (13, 1 %).

Nejhorší situace podle počtu uchazečů o jedno volné místo:

Jeseník – 60 uchazečů

Bruntál – 37 uchazečů

Děčín – 37 uchazečů

Prostějov – 35 uchazečů

Podle odhadů dalšího vývoje nezaměstnanosti, by míra nezaměstnanosti na konci roku mohla překročit hranici 8 %, což naposled dosáhla ekonomika ČR za rok 2004. Pokud jde o vývoj v následujících měsících, je velmi těžké stanovit odhad, neboť to závisí na vedení jednotlivých firem v jakém rozsahu se rozhodnou propouštět. Určitou nadějí pro zlepšení situace by mohla být letní sezona, kdy dochází k nárůstu poptávky po sezonních pracích.

Půjčky pro nezaměstnané

Nezaměstnaní se často nalézají v tíživé finanční situaci, kterou někdy řeše pomocí půjčky pro nezaměstnané. Vzhledem k nízké bonitě nezaměstnaných lidí takovým lidem banka nepůjčí. Jedinou možností na půjčku jsou nebankovní společnosti, které poskytují půjčky s vysokým úrokem. Nezaměstnaní často nezvládají půjčky splácet a proto je navštíví exekutor.

Článek Nezaměstnanost v ČR byl publikován 17. března 2009 v 13.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...