Je vzdělání investicí?

Tagy:  investice, vzdělávání, vzdělání, konkurenceschopnost, práce, nezaměstnanost, společnost

Je vzdělání investicí?

Tuto otázku si klade asi nejeden z nás. Plakáty soukromých vysokých škol se na tom jednohlasně shodují, skeptikové přičítají vzdělání jen malou cenu. Jak to tedy je?

Vzdělávejte se

Vzdělání je jistě nezbytností, v dnešní moderní době v jistých ohledech více než kdykoliv dříve. Musíme ale vzít v potaz, že existuje vzdělání a vzdělání.

Řada mezinárodních organizací i orgány Evropské unie zdůrazňují nezbytnost vzdělávání se, a to dokonce celoživotního. Pro konkurenceschopnost jedince na trhu i celou národní a světovou ekonomiku je vzdělávání se základním kamenem. Vzhledem k rychle se rozvíjející vědě a technice je tento fakt nevyvratitelný.

Vzdělání jako formalita?

V návaznosti na opatření Evropské unie a dalších organizací činných v oblasti vzdělávání a poptávku trhu zde začaly jako houby po dešti růst různé vzdělávací instituce, především pak soukromé vysoké školy. Ty státní navyšují počty studijních míst.

Mít ale maturitu nebo vysokoškolský diplom neznačí konkrétní dosaženou úroveň vzdělání. V některých momentech sice pouhý diplom určitou hodnotu má, ovšem ne na dlouho.

Ke vzdělávání se nelze přistupovat pouze formálně. Taková investice je totiž velmi nejistá. Jediné, co jisté opravdu je, je investování „do sebe“. Cesta za titulem by tedy měla být honbou za vědomostmi a dovednostmi, jejichž nabytí titul pouze stvrdí.

Investujte do sebe

„Investovat do vzdělání“ často není to správné pojmenování. „Investujte do sebe“ už zní lépe, je výstižnější. Skutečnou investicí to totiž bude jen v případě, že se skutečně soustředíme na sebe. Nejdříve poznání sama sebe a společnosti, rozvoj osobnostních vlastností a obecných schopností. Poté už lze lépe volit směr vlastního vzdělávání. Každé vzdělávání by mělo být zaměřeno na rozvoj obecných i odborných dovedností, na osvojování poznatků i sbírání zkušeností.

Dělejte to, co má smysl

Výdaje do vzdělávání budou investicí v případě, že si zvolíme tu „správnou cestu“. Musíme být o ni přesvědčeni, také ale musíme naslouchat požadavkům trhu.

Prodejte se

Ruku v ruce se vzděláním by měla jít také schopnost se „prodat“, a to nejen na trhu práce. Vzdělávání s sebou nese v optimálním případě komplexní rozvoj. Jeho součástí je také rozvoj sebedůvěry, tvořivosti, získání flexibilnějšího myšlení. Nejen to jsou předpoklady proto, aby se vlastní, pracně nabyté vědomosti a dovednosti lépe „prodávaly“. Nejen lépe, ale také přirozeněji.

Článek Je vzdělání investicí? byl publikován 28. května 2010 v 00.00 v rubrice Investice. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...