Světové makroukazatele aneb co měří úspěšnost ekonomiky

Tagy:  makroukazatele, hdp, hdp per capita, inflace, nezaměstnanost, úrokové sazby

Světové makroukazatele aneb co měří úspěšnost ekonomiky

Světové makroukazatele jsou veličiny, které umožňují srovnávat úrovně jednotlivých světových ekonomik z makroekonomického hlediska. Nejznámějšími a nejdůležitějšími makroukazateli jsou hrubý domácí produkt (dále jen HDP), HDP na obyvatele, míra inflace, nezaměstnanost, krátkodobé úrokové sazby, dlouhodobé úrokové sazby a kurzy zahraničních měn. Pojďme si jednotlivé ukazatele rozebrat podrobněji.

Hrubý domácí produkt

HDP je souhrn všech statků a služeb vyrobených na území jednoho státu za určité období. Je jedno, zda ekonomické subjekty, které produkt vyrobily, jsou ve vlastnictví státu či ne, pokud se na jeho území nachází, započítává se jejich produkt do HDP tohoto státu. Pro představu je HDP České republiky za rok 2010 přibližně 197 543 mil USD. Tento ukazatel je sice jeden z nejdůležitějších a růst HDP jednotlivých zemí je pravidelně uváděn na stránkách statistických úřadů, je však mylné se domnívat, že čím vyšší HDP, tím se v daném státě lépe žije.

HDP na obyvatele

Zásadnější a pro určení životní úrovně mnohem přesnější je HDP měřené na jednoho obyvatele daného státu. HDP na obyvatele v ČR zjistíme vydělením částky HDP deseti miliony. Toto číslo nám již umožní srovnávat naši životní úroveň s životní úrovní v jiných státech a slouží také jako ukazatel chudoby.

Inflace

Inflace je jinými slovy zvyšování cenové hladiny. To, že „je čím dál tím dráž“, je zcela běžný jev, určitá míra inflace, tedy růstu cen, je normální, avšak pokud zároveň rostou důchody obyvatel státu. Normální míra inflace se ročně pohybuje do 10%. Při ekonomických nerovnováhách a krizích zpravidla dochází k rychlejšímu nárůstu cenové hladiny, což může v některých případech znamenat narůst inflace o desítky až stovky procent. V tomto případě již peníze nemají žádnou cenu, neboť například bochník chleba si v takovýchto podmínkách koupíte jeden den za milion, druhý den již za dva miliony vaší měny. Měna v tomto případě padá a nastupuje barterový, tedy výměnný obchod. Tento stav se pak řeší fiskální cestou, jednoduše řečeno seškrtáním nul na cenovkách v obchodech.

Míra nezaměstnanosti

Míra inflace je ve velmi blízkém vztahu k nezaměstnanosti, jelikož se navzájem velmi silně ovlivňují a jsou vždy v konfliktním postavení. Jednoduše řečeno, snížení nezaměstnanosti vždy vede ke zvýšení cen a naopak. Úspěšná ekonomika by tedy měla udržovat nezaměstnanost na její přirozené míře, která zbytečně nezvyšuje inflaci a vyrovnává síly v ekonomice.

Úrokové sazby

Krátkodobé a dlouhodobé úrokové sazby jsou pak rozhodující pro investory. Je třeba je držet na takové úrovni, aby přilákaly a udržely zahraniční investory a zároveň podporovaly i domácí investice.

Článek Světové makroukazatele aneb co měří úspěšnost ekonomiky byl publikován 30. ledna 2012 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...