Měnové ukazatele

Tagy:  měnové ukazatele, kurz, platební bilance, běžný účet, peněžní zásoba, devizové rezervy, valutový kurz, devizový kurz,

Měnové ukazatele

Měnové ukazatele jsou souhrnným označením pro celou řadu ukazatelů vztahujících se nějakým způsobem k naší národní měně.

Měnové kurzy

Mezi nejznámější měnové ukazatele jistě patří kurzy koruny vůči zahraničním měnám, zejména pak ke dvěma hlavním – k euru a americkému dolaru. Aktuální kurz nalezneme v celé řadě zdrojů na tzv. kurzovém lístku, spolehlivé údaje získáme například od České národní banky.

Pokud se běžný člověk zabývá měnovým kurzem, řeší obvykle jeho výhodnost a zda se jedná o valutový kurz, tedy kurz pro hotovostní peníze, nebo devizový kurz, který platí pro bezhotovostní peníze.

V rámci měnových ukazatelů se ještě setkáváme s nominálním efektivním kurzem, který vyjadřuje míru zhodnocení či znehodnocení domácí měny vůči vybraným měnám, porovnává se určité období s obdobím základním.

Reálný efektivní kurz vyjadřuje snížení či zvýšení konkurenceschop­nosti země za určité období vzhledem k období základnímu.

Platební bilance

Platební bilance patří mezi základní ukazatele zahraničního obchodu. Jednoduše zachycuje veškeré transakce tuzemska se zahraničím. Sestává z několika složek, jimi jsou běžný účet, kapitálový účet, finanční účet a rezervy, dále ještě účet chyb a zvláštních čerpání.

Každý z účtů má svá specifika. Obvykle se porovnává vůči hrubému domácímu produktu.

Asi nejznámější je běžný účet, který zahrnuje tok zboží a služeb, výnosy z kapitálu, investic a práce a položky tzv. získané bez protihodnoty, mezi něž se počítají například dary či výživné.

Devizové rezervy

Devizové rezervy představují likvidní aktiva v cizí národní měně vlastněná centrální bankou, v našem případě tedy Českou národní bankou. Mezi tato aktiva mohou patřit například poskytnuté úvěry, vklady v zahraničních bankách či jednoduše zásoby valut. Pracuje se se samotnou výší devizových rezerv, jejich výše se také srovnává s hrubým národním produktem.

Výše devizových rezerv se také porovnává s hodnotou dovezeného zboží a služeb, řeší se tzv. krytí dovozu devizovými rezervami.

Změny devizových rezerv jsou dalších měnovým ukazatel z této oblasti.

Peněžní zásoba

Peněžní zásoba představuje měnový agregát označovaný jako M2, což peněžní zásobu definuje jako oběživo, vklady na viděnou a termínované vklady. Peněžní zásoba zahrnuje tedy pouze relativně likvidní prostředky.

Článek Měnové ukazatele byl publikován 12. prosince 2009 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...