ČSÚ neboli Český statistický úřad v kostce

Tagy:  Český statistický úřad, státní správa, informace, ukazatele, vývoj ekonomiky, nezaměstnanosti, inflace

ČSÚ neboli Český statistický úřad v kostce

Český statistický úřad má v naší zemi důležité poslání, bohužel se toho o něm však všeobecně moc neví. Přitom nám může přinést celou řadu zajímavých informací a i běžní občané mohou z jeho činnosti získat.

O Českém statistickém úřadu

Český statistický úřad, pohodlněji označovaný pouze jako ČSÚ, je ústředním orgánem státní správy. Založen byl v roce 1969 společně s mnoha jinými orgány a ministerstvy. Je centrální institucí zajišťující sběr informací a koordinující obdobnou činnost prováděnou dalšími orgány.

Čemu se ČSÚ věnuje?

Práce s informacemi sestává z celé řady činností, které mají vést k podání co nejpřesnějšího obrazu vývoje naší země v různých oblastech – na poli ekonomiky, obchodu, vědy či třeba v sociální oblasti. ČSÚ jednak zajišťuje příslušná data a zpracovává je, také je ale nejvyšším orgánem určujícím metodiku získávání dat a také zajišťuje, aby byla data získána za Českou republiku porovnatelná se zahraničními či mezinárodními výsledky.

Výsledky své práce ČSÚ předává orgánům, které je využívají ke své činnosti, část informací ale také publikuje, a to třeba na webu nebo v ročenkách. Věnuje se také vypracovávání analýz získaných dat, dále pořádá třeba volby či referenda. Jednou za 10 let je pak organizátorem Sčítání lidu, domů a bytů.

Pro koho je práce ČSÚ dobrá?

Provoz takové instituce, jako je ČSÚ, vyžaduje velký objem finančních prostředků. Logická otázka tedy zní, k čemu jsou vůbec výsledky činnosti dobré? Odpověď nebude nikdy vyčerpávající. Pokud se zaměříme na skupiny uživatelů informací, výsledky činnosti ČSÚ jsou dobré jak pro státní orgány a další instituce pracující pod záštitou země, tak i pro podnikatele a neziskové subjekty, zaměstnance a i studenty. Data nejsou sice pro běžné občany životně důležitá, je ale dobré mít přehled například o vývoji inflace, o vývoji v oblasti mezd nebo třeba změny v cenách služeb. Zajímavá je také možnost získat údaje pouze za určité kraje. Najdeme tak například konkrétní čísla týkající se nezaměstnanosti, mezd, nákladů na mzdy a mnohé další vztažené přímo k oblasti, kde žijeme.

Podklad pro hodnocení ekonomiky i jejího vývoje

Informace shromážděné ČSÚ poskytují kvalitní základ pro hodnocení vývoje české ekonomiky a společnosti. Každý občan tak má možnost sám získat relevantní podklady a udělat si obrázek sám. Výklady vývoje prezentované médii mají totiž často velmi špatnou vypovídací hodnotu a je s nimi manipulováno.

Článek ČSÚ neboli Český statistický úřad v kostce byl publikován 1. dubna 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...