Hrubý domácí produkt, jeden z makroekonomických ukazatelů

Tagy:  hdp, gdp, hrubý domácí produkt, makroekonomické ukazatele,

Hrubý domácí produkt, jeden z makroekonomických ukazatelů

Hrubý domácí produkt, zkratkou vyjádřený jako HDP či GDP (z anglického Gross Domestic Product) je jedním ze základních makroekonomických ukazatelů.

HDP vyjadřuje souhrnnou hodnotu veškeré produkce hmotných i nehmotných statků vytvořené na území jednoho státu. Jinými slovy se jedná o souhrn veškerého bohatství vytvořeného na území jednoho státu.

Stanovení výše HDP

Výši hrubého domácího produktu lze získat díky několika typům výpočtů. Obvykle se nejedná o prosté sečtení produkce státu. Základní metody výpočtu existují dvě. První z nich se nazývá metoda důchodová. Tato metoda sčítá důchody všech ekonomických subjektů a nepřímé daně. Druhou metodou je metoda výdajová. Ta pracuje s výdaji všech ekonomických subjektů na daném území.

HDP jako ukazatel

Hrubý domácí produkt je často používán jako ukazatel ekonomického vývoje. Prostřednictvím jeho využití se tak například srovnává ekonomická úroveň jednotlivých států či regionů nebo vývoj určité oblasti v čase.

Varianty ukazatele

V praxi se setkáváme s několika variantami hrubého domácího produktu. HDP může být reálný a nominální. Nominální HDP je vyjádřen v aktuálních tržních cenách. Reálný HDP označovaný také jako HDP PPP (dle anglického Purchasing power parity) však již zohledňuje situaci ekonomiky a vyjadřuje skutečnou reálnou hodnotu. To je třeba vzít v potaz například v meziročních či mezinárodních srovnáních. Dále se můžeme setkat s celkovým HDP nebo HDP per capita neboli HDP na obyvatele.

Nedokonalost HDP jako ukazatele

I přesto, že HDP často slouží jako jeden ze základních makroekonomických ukazatelů, není rozhodně ukazatelem vše říkajícím. HDP zachycuje pouze zachytitelné, tedy to, co se oficiálně vytvoří. Zachytit ale nemůže například domácí výrobky obyvatel státu, domácí výpěstky a další. Nedokáže tedy pojmout veškeré bohatství a zachytit tak blahobyt obyvatel. U rozvojových zemí je to problematické, protože právě zde si lidé velkou část obživy zajistí vlastní produkcí, obydlí si postaví z materiálu dostupného v přírodě, oblečení si sami ušijí. HDP dále nemůže zachytit ilegální produkci.

Hodnoty HDP

V roce 2008 dosahoval celkový světový HDP téměř 65 bilionů dolarů. Největším dílem se na něm podílely Spojené státy americké a Evropská unie. HDP obou se prakticky vyrovnaly, přičemž tendence směřuje k dominantnímu postavení Evropské unie.

Pro mezinárodní srovnání se využívají údaje per capita. Díky rozdílným metodikám existují různé tabulky těchto údajů. Spolehlivě lze využít například údaje zveřejněné americkými CIA na stránkách CIA World Factbook. Dle CIA je zemí s nejvyšším HDP v roce 2008 Lichtenštej­nsko, následováno Katarem, Lucemburskem a Bermudami, první pětici zakončuje Norsko.

Článek Hrubý domácí produkt, jeden z makroekonomických ukazatelů byl publikován 15. listopadu 2009 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...