Sociální pojištění – jak a proč ho platit?

Tagy:  pojistné, pojištění, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, daně, OSVČ, sociální zabezpečení, důchod

Sociální pojištění – jak a proč ho platit?

Pojištění a daně patří mezi ty výdaje, které se nám jistě vůbec nelíbí. V našem zájmu je však vědět o nich co nejvíce a odvést je ve správné výši. Pozdější problémy se totiž rozhodně nevyplatí.

Sociální zabezpečení

Sociální pojištění sestává dle z nemocenského pojištění a důchodového pojištění, rovněž také z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Smyslem nemocenského pojištění je v případě krátkodobé sociální události zabezpečit výdělečně činnou osobu tzv. nemocenskými dávkami. Touto událostí se rozumí pracovní neschopnost, péče o dítě či třeba těhotenství a mateřství. Z důchodového pojištění se vyplácejí důchody starobní, invalidní, vdovské a vdovecké či sirotčí. Účast na sociálním pojištění, konkrétně odvádění důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti také zakládá nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Jak se platí sociální pojištění?

V prvé řadě je třeba správně spočítat výši pojistného. Každý rok může být výše pojistného jiná, pro rok 2010 je stanovena 6,5 % z hrubé mzdy v případě zaměstnanců, u OSVČ pak 29,2 % z ročního vyměřovacího základu, minimálně však 1731 Kč měsíčně. U zaměstnanců tvoří oněch 6,5 % pouze důchodové pojištění, zbylé dvě složky za něj platí zaměstnavatel. U OSVČ toto pojištění nezahrnuje nemocenské pojištění.

Pojistné se odvádí zpětně, a to do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž vznikla účast na pojistném. OSVČ, které jsou současně zaměstnanci, a to v hlavním pracovním poměru a je tudíž za ně odváděno pojistné, již neodvádějí povinně měsíční zálohy. Jejich povinností je podání ročního přehledu.

Orgány sociálního zabezpečení

Pro každého plátce je důležité vědět, na jaké orgány se ve věcech sociálního zabezpečení má obracet. Česká správa sociálního zabezpečení je veřejnosti k dispozici zejména prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení. Celkem se na území republiky nachází 92 pracovišť. Právě na okresní správě sociálního zabezpečení se podávají například přihlášky, odhlášky či se nechávají potvrzovat měsíční výkazy.

Změny, změny, změny…

Celkově je tato problematika ošetřena řadou právních předpisů a jistě by měla zajímat každého. Není třeba pročítat pravidelně zákony, stačí sledovat dění v oblasti. Mění se zejména sazby pojistného, dále také podmínky jeho placení. V současné době je například relativní novinkou skutečnost, že studující osoby starší 18 let už nejsou automaticky účastny na důchodovém pojištění. Musí si ho tedy hradit samy, aby byly roky studia započítány do doby nutné pro získání starobního důchodu.

Článek Sociální pojištění – jak a proč ho platit? byl publikován 10. listopadu 2010 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...