Průměrná mzda u nás i v Evropě

Tagy:  mzda, průměrná mzda, plat, odměny, ekonomika, práce, Evropa

Průměrná mzda u nás i v Evropě

Průměrná mzda, termín, se kterým se setkáváme na každém rohu a který je řadě lidí cizí. A to především díky částce, která je za průměrnou mzdu vydávána.

Průměrná mzda jako pojem

Na počátku je třeba definovat pojem průměrná mzda. Tato dvě slova dávají tušit, že se bude jednat o jakýsi průměr dosahovaných odměn, a to buď celkově v ekonomice nebo v jednotlivých odvětvích či jinak definovaných skupinách. Přesně se pak jedná o průměrnou měsíční hrubou mzdu, tedy mzdu nezahrnující ostatní osobní náklady. Zahrnuje však pojistné placené zaměstnancem a daň z příjmu. Do této průměrné mzdy jsou však započítány také různé příplatky, doplatky, odměny, prémie, náhrady či další složky, které prošly zúčtováním.

Průměrnou mzdu z ní pak dělá fakt, že je průměrem mezd v rámci určité skupiny pracovníků. Běžně se setkáváme s hrubou nominální mzdou v národním hospodářství, dále pak s průměrnými mzdami za určitá odvětví. Průměrné mzdy se také zjišťují pro pracovníky s jednotlivými stupni nejvyššího dosaženého vzdělání nebo pro pracovníky na různých manažerských úrovních.

Nominální vs. reálná průměrná mzda

Obvykle bývá zveřejňována nominální průměrná mzda. Jedná se tedy o jednoduše v korunách vyjádřenou mzdu, která ovšem nezohledňuje její skutečnou hodnotu. Nebere tedy ohledy ani na inflaci. Právě díky inflaci je pak reálná průměrná mzda nižší.

Průměrná mzda jako „sci-fi“

Průměrná mzda za 3. čtvrtletí 2010 činí 23 665 Kč, což představuje 2% nárůst oproti stejnému období předchozího roku, reálně pak pouze o 0,1 %. Pokud se podíváme do minulosti, průměrná mzda za rok 2009 činila 23 488 Kč, za rok 2008 22 691Kč, za rok 2007 20 957 Kč v roce 2006 se pohybovala pod dvaceti tisíci, přesně pak dosáhla 19 546 Kč.

Při pohledu na aktuální výši je jasné, že většina pracovníků průměrné mzdy skutečně nedosahuje. Dle statistik ji má zhruba jedna třetina zaměstnanců. Výši průměrné mzdy totiž ovlivňuje řada faktorů. V době krize je to například skutečnost, že propouštěni bývají pracovníci na dělnických pozicích, tudíž ti nejhůře placení. Průměr také zvyšuje množství pracovníků na manažerských pozicích, kteří se těší nejen velmi vysokým mzdám, ale také astronomickým odměnám.

Průměrná mzda v Evropě

Různé evropské země jsou na tom výrazně odlišně. Nejlépe placeni za rok 2008 byli Norové, kde si průměrně vydělali 4 441 euro za měsíc, následovali je Švýcaři a Dánové, oba národy přesáhly 4 000 euro. Německo s 3 662 eury, Rakousko s 3 221, Velká Británie s 3 127 či Francie 2 736 eury lákaly nejednoho pracovníka. Česko bylo se svými 925 eury na tom podobně, jako třeba Estonsko. Průměrné mzdy však nelze tak jednoduše srovnávat, jelikož se v těchto údajích promítá také vliv kurzu a kupní síla peněz.

Článek Průměrná mzda u nás i v Evropě byl publikován 29. prosince 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...