Darovací smlouva - jak má vypadat?

Tagy:  smlouva, darování, dar, občanský zákoník, nemovitost, majetek, dárce

Darovací smlouva - jak má vypadat?

Do sepisování smluv se jistě každému nechce, přesto je to věc, které se často nevyhneme. V případě darovací smlouvy se však nejedná o nic složitého.

Co je to darovací smlouva?

Darovací smlouvu můžeme definovat dvěma způsoby. Laicky řečeno se jedná o dokument, který potvrzuje skutečnost, že dárce přenechává obdarovanému určitou věc, a to bezplatně. Pokud bychom chtěli pojem darovací smlouva vyložit odborně, pak se jedná o občanskoprávní institut, upravený § 628 až 630 občanského zákoníku. I zde se hovoří o závazku dárce věnovat bezplatně jistou věc obdarovanému. Na straně obdarovaného pak existuje závazek dar přijmout.

Reklamní tip: Firma na klíč jde zařídit pomocí webu spolecnostnami­ru.cz.

Podmínky vzniku darovací smlouvy

Tím, co dělá darovací smlouvu darovací, je právě bezplatné přenechání věci. Neexistuje tedy žádné protiplnění ze strany obdarovaného. Pokud by jakékoliv plnění existovalo, nejedná se o smlouvu darovací, ale o jiný typ smlouvy, například o smlouvu kupní. Přechod vlastnických práv k daru může být navázán na určitou podmínku. Často se lze setkat například s podmínkou dovršení určitého věku obdarovaného. Podmínka samozřejmě musí být z právního hlediska v pořádku, zrovna jako reálně splnitelná. Dárce má také právo požadovat navrácení daru v případě, že se k němu obdarovaný chová způsobem odporujícím dobrým mravům.

Formy darovací smlouvy

Předmětem darovací smlouvy může být majetek hmotný či nehmotný včetně například práv. V případě, že se jedná o nemovitost či pohledávku, je ze zákona předepsaná písemná forma smlouvy.

Ve zbylých případech je jako darovací smlouva chápan samotný akt předání daru. Při tomto předání musí být obdarovaný upozorněn na případné vady daru. V případě, že v průběhu tří let po předání daru zjistí vady, na které nebyl upozorněn, může na základě toho dar vrátit.

Náležitosti písemné darovací smlouvy

Pokud je třeba či strany vyžadují darovací smlouvu v písemné podobě, musí mít tento dokument jisté náležitosti. Je třeba dostatečně identifikovat stranu dárce i obdarovaného, včetně rodných čísel a adresy trvalého bydliště. Dále musí být co nejpřesněji specifikován předmět darovací smlouvy, tedy dar samotný. V smlouvě musí být jednoznačně zachycena vůle dárce přenechat věc bezplatně. Smlouva musí být podepsána oběma stranami, chybět nesmí datum. V případě nemovitosti je třeba smlouvu, alespoň jeden originál, opatřit úředně ověřenými podpisy.

Článek Darovací smlouva - jak má vypadat? byl publikován 7. listopadu 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...