Smluvní pokuta není úrok z prodlení

Tagy:  smluvní pokuta, smlouva, sankce, penále, úrok z prodlení

Smluvní pokuta není úrok z prodlení

V mnoha smlouvách se hovoří o smluvních pokutách. Situace však není tak jednoduchá, jak se mnozí domnívají. Samozřejmě se najdou i tací, kteří bez znalosti problematiky na nás se smluvní pokutou vyrukují, aniž na ni mají nárok. Ve vlastním zájmu bychom tedy měli mít alespoň základní orientaci v problematice.

Smluvní pokuta jako zajišťovací nástroj

Smluvní pokuta slouží v prvé řadě jako zajišťovací nástroj. Má tedy věřiteli zajistit, že bude dlužník plnit bezchybně, tedy včas a v plné výši. Smluvní pokuta má dlužníka motivovat, aby tak činil. Je to částka, kterou dlužník věřiteli zaplatí v případě, že plnit nebude. Pokuta je daná smluvně, není tedy vázána například na škodu vzniklou neplněním. Musí být také výslovně uvedena ve smlouvě, protože vzniká až na základě domluvy obou stran.

Problematika smluvní pokuty je upravená zejména v občanském zákoníku. Tato úprava platí i pro vztahy obchodní, do určité míry je pak téma smluvní pokuty upraveno i v zákoníku obchodním.

Smluvní pokuta vs. úrok z prodlení

Smluvní pokuta je dána smlouvou, zatímco úrok z prodlení vyplývá přímo ze zákona. Úrok z prodlení totiž souvisí s hodnotou peněz. Jestliže někdo drží naše peníze, platí nám z této částky úrok. Na rozdíl od pokuty není třeba úrok z prodlení upravovat smluvně. Pokud o něm smlouva nepojednává, automaticky parametry vycházejí ze zákona.

Dle zákona je možné uplatnit u jednoho a téhož případu jak úrok z prodlení, tak i smluvní pokutu.

Smluvní pokuta a náhrada vzniklé škody

Pokud je ve smlouvě uvedena smluvní pokuta, nemá věřitel nárok na odškodnění v případě, že mu vznikla škoda. Do jisté míry je toto možno upravit opět smluvně, například lze dohodnout, že bude uhrazena vzniklá škoda nad rámec smluvní pokuty.

Sjednání smluvní pokuty

Smluvní pokuta musí být vždy písemně sjednána, a to i v případě, že má hlavní smlouva pouze ústní podobu. Důležité je také dbát na přiměřenou výši smluvní pokuty. Ta může být stanovena různým způsobem. Využívá se určení pevné částky, procentuální určení či třeba pokuta zvyšující se za každý den prodlení.

Kde se se smluvními pokutami setkáme?

Smluvní pokuty jsou oblíbenou součástí mnoha smluv. Setkáme se s nimi u různých poskytovatelů služeb, obchodních partnerů, ale i třeba poskytovatelů finančních produktů. Vždy je třeba dobře si smlouvu pročíst a zaměřit se na část věnovanou sankcím. Častokrát právě smluvní pokuty jsou způsobem, jak společnosti vydělávají na klientech, kteří se dostali do nesnází. Prostřednictvím klauzule o smluvní pokutě je to pak více než jednoduché.

Článek Smluvní pokuta není úrok z prodlení byl publikován 1. května 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...