Repo sazba a další úrokové sazby ČNB

Tagy:  čnb, banky, bankovní operace, sazba, úrok, úročení, 2T, repo sazba, lombardní sazba, diskontní sazba

Repo sazba a další úrokové sazby ČNB

Pojmy jako repo sazba nepatří pouze do hodin ekonomie či bankovnictví. Znalost a chápání těchto termínů může usnadnit pochopení celé řady věcí, které souvisejí nejen s našimi penězi.

Sazby jako nástroj ČNB

Česká národní banka má mezi bankami velmi specifické postavení, její moc sahá daleko za hranice bankovního sektoru. Právě ČNB má totiž velký vliv na to, co se s penězi na našem území děje. ČNB má například moc ovlivnit dostupnost úvěrů a hypoték, zrovna jako ochotu lidí spořit na horší časy.

Česká národní banka disponuje řadou nástrojů, kterými ovlivňuje dění v bankovním sektoru. Na běžného občana má vliv například prostřednictvím změn v oblasti úroků. Má totiž do jisté míry vliv na výši úroků z úvěru či hypotéky, také ale na výši výnosu z různých typů spořících produktů.

Důležitými nástroji jsou tzv. sazby. Konkrétně se jedná o repo sazby, diskontní a lombardní sazbu. Operace vázané na tyto tři typy sazeb podléhají určitým podmínkám. Mimo jiné se jedná o stanovené objemy finančních prostředků, s nimiž se operuje. Minimální limity pro repo operace a diskontní úvěry činí 300 milionů korun.

Repo sazby

Repo operace jsou základním měnovým nástrojem ČNB. V podstatě se jedná o uložení finančních prostředků komerčních bank u ČNB. Tato operace probíhá formou emise cenného papíru Českou národní bankou, který na jistou dobu odkoupí banka komerční. Podmínkou obchodu je zpětný odkup cenného papíru Českou národní bankou. Výnosem z transakce je úrok pro komerční banku.

Základní dobou, na kterou se tento obchod sjednává, je 14 dní. Z tohoto důvodu je někdy tato sazba označována jako 2T repo, tedy dvoutýdenní repo sazba. Dle situace na trhu má ČNB banka právo tuto dobu měnit. Repo sazba může mít také podobu tzv. tříměsíčního repo tendru.

Diskontní sazba

Další tzv. diskontní sazba je sazbou, která se vztahuje na operace realizované v rámci tzv. depozitní facility. Jedná se v podstatě o uložení volných finančních prostředků komerční banky u ČNB přes noc. Tato operace může být uskutečněna v rámci časového limitu vázajícího se na uzávěrku účetního dne.

Lombardní sazba

Lombardní sazba souvisí s tzv. lombardním úvěrem, který může být poskytnut Českou národní bankou bankám komerčním. Komerční banky mají možnost vypůjčit si finanční prostředky od ČNB, a to opět přes noc. V tomto případě hovoříme o operacích realizovaných v rámci tzv. zápůjční facility.

Lombardní sazba zpravidla odpovídá horní mezi pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb, diskontní sazba pak mezi dolní.

Článek Repo sazba a další úrokové sazby ČNB byl publikován 27. října 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...