Daňová kalkulačka - s jakými daněmi počítá?

Tagy:  daňová kalkulačka, daně, pojištění

Daňová kalkulačka - s jakými daněmi počítá?

Daňová kalkulačka

Daňové kalkulačky slouží pro výpočty daní, kdy je možné si jejich orientační výši vypočítat pomocí internetových kalkulaček.

Daň z příjmu

Jedna z nejdůležitějších daní, tvoří velkou část státních výdajů. Daně z příjmu jsou proměnlivé, jejich základ se nemění, ale roste procentuální sazba – toto je příklad progresivní daně. Pokud nastane situace opačná a klesá procentuální sazba, jedná se o daň regresivní. V případě, že se procentuální sazba nemění, hovoříme o proporcionální dani z příjmu. Výpočet daně z příjmu se provádí na základě správně vyplněného daňového přiznaní.(jedním z případů, kdy se daňová povinnost snižuje, je pokud osoba platí hypotéku).

Majetková daň

Do oblasti majetkové daně patří: daň z nemovitosti, darovací daň, dědická daň, daň z převodu nemovitosti a daň silniční, pokud jsou vozidla, návěsy nebo přívěsy používány v podnikání. Velikost majetkové daně tak odpovídá velikosti majetku osoby a odvádí se příslušnému daňovému úřadu. Výše daně je stanovena na základě daňového přiznání.

Sociální pojištění

Jedná se o částku, která je zde mzdy zaměstnanců odváděna. Z této částky se platí důchodové, sociální zabezpečení a nemocenské pojištění. Většinu této částky hradí zaměstnavatel.

DPH

Daň z přidané hodnoty se odvádí z hodnoty prodávaného zboží i služeb. Přitom sazba pro její vyplácení je dvojí: buď se jedná o základní daň z přidané hodnoty – tedy současných 20 procent; nebo o sníženou daň z přidané hodnoty – tedy současných 10 procent. Existují i položky, u kterých se daň neplatí, ale je jich zanedbatelné množství. Na internetu je dostupná například kalkulačka pro výpočet inflace. Zadané údaje jsou: daný rok (v minulosti) a částka, kterou mám a vztahuje se k tomuto období. Kalkulačka poté spočítá o jakou částku se jedná v roce 2011.

Zdravotní pojištění

Povinně jej platí osoby samostatně výdělečně činné a všichni zaměstnanci. Z této daně se pokrývá základní zdravotní péče v rámci veřejného zdravotnictví (léků a služeb mimo základní péči se netýká). Výjimku tvoří děti do 18 let, studenti, důchodci a nezaměstnaní, za které hradí zdravotní pojištění stát. Zdravotní pojištění se opět vypočítává na základě daňového přiznání.

Článek Daňová kalkulačka - s jakými daněmi počítá? byl publikován 1. prosince 2011 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...