Majetkové daně

Tagy:  daně, majetkové daně, dědická daň, daň darovací, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z pozemku, daň z převodu nemovitosti, převodové daně

Majetkové daně

Majetkové daně patří mezi všeobecně nejméně známé daně. Je tomu i přesto, že jsou v podstatě nejstarší součástí našeho daňového systému a v průběhů své existence neprošly většími, zásadnějšími změnami.

Základní charakteristika majetkových daní

Majetkové daně, jak už název napovídá, jsou daně odváděné z majetku. Patří sem daň z nemovitosti, daň dědická a darovací a daň z převodu nemovitosti, rovněž daň silniční. Majetkové daně jsou daně přímé, to znamená, že je platí přímo ten, kdo nese břímě této daně. Platit to může i prostřednictvím další osoby, vždy je ale jasně určené, kdo toto břímě nese.

Majetkové daně jsou poměrně málo výnosné, zato jsou však charakteristické vysokou stálostí a relativně malými daňovými úniky. Důvod je prostý – tento majetek nelze zatajit či jinými způsoby se dani vyhnout, jeho existence je jistá a často zanesená na příslušných úřadech. Díky poměrně nízké sazbě u běžných předmětů daně také není takový zájem se dani vyhnout.

Dělení majetkových daní

Majetkové daně se dělí to třech základních skupin na daň z nemovitosti, daně převodové a daň silniční. Daň z nemovitosti může být daní z pozemků či daň ze staveb. Daně převodové se dělí na daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitosti.

Výpočet daně

Způsob výpočtu daně a veškeré sazby nalezneme v daňových zákonech, nejlépe v posledním aktuálním znění. Daně převodové ošetřuje zákon č. 357/1992 Sb., daně z nemovitosti zákon č. 338/1992 Sb., daň silniční zákon č. 16/1993 Sb.

V příslušném zákoně vždy najdeme, co je předmětem daně, kdo je poplatníkem, stanovení základu daně, výpočet daně včetně sazeb, slevy na dani, zdaňovací období i informace o daňovém přiznání, případně další podstatné informace.

Výpočet daně nám mohou také zjednodušit různé daňové kalkulačky dostupné na webu.

Tyto daně mají poměrně jednoduchý a jednoznačný výpočet.

Daň silniční

Pro mnohé je možná překvapením, že se mezi majetkové daně řadí i daň silniční. Silniční daň se vztahuje především na vozidla užívaná v rámci podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Silniční daň se platí nad rámec poplatků za využívání pozemních komunikací, tedy nad rámec mýtného či dálničních známek.

Článek Majetkové daně byl publikován 2. prosince 2009 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...